Logo SRFM

Nové vedení SRFM 2020 - 2024

Na 1. schůzi nového výboru společnosti pro funkční období 2020 - 2024 bylo zvoleno nové vedení společnosti.

volby_hlas

Výsledky voleb SRFM 2020

Na základě sdělení volební komise přinášíme konečné výsledky voleb výboru a revizní komise SRFM na období 2020 - 2024. Volby byly ukončeny 21. 6. 2020, dnem vyhlášení volebních výsledků je 3. 7. 2020. Volební komise neobdržela v řádném termínu žádné stížnosti na průběh voleb, složení výboru a revizní komise jsou tak platné.

Logo SRFM

Souhrn ze 14. schůze výboru SRFM

Současné složení výboru se sešlo naposledy před volbami nového výboru na řádné schůzi. Vzhledem ke zrušenému sjezdu SRFM a tím odpadnutí obvyklého místa setkání v Luhačovicích se výbor setkal na výjezdním zasedání pod Blaníkem, v Buchově. Cílem bylo nejen zjistit stav a bojovou morálku blanického vojska, ale i pracovních témat bylo dostatek. V článku přinášíme přehled projednávaných témat, podrobný zápis s přílohami je k dispozici registrovaným členům v sekci pro přihlášené.

Logo SRFM

Zpráva o činnosti výboru SRFM ČLS JEP za období 2016 - 2020

Výbor Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP podává na konci volebního období kompletní zprávu o své činnosti za celé funkční období 2016 - 2020. Ve zprávě najdete všechny oblasti, jimž se výbor věnoval s výslednými pozitivy i negativy.

Coronavirus

Informace z italské rehabilitační společnosti SIMFER

V souvislosti s pandemií infekce COVID-19 přinášíme dokumenty italské rehabilitační společnosti SIMFER, které byly publikovány dne 16. 3. 2020 v European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Pro SRFM přeložily a zpracovaly MUDr. Martina Kövári a MUDr. Yvona Angerová.

Logo SRFM

Souhrn ze 13. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 13. schůze výboru SRFM konané v Praze na Albertově byly přípravy a již konkrétní upřesnění programové struktury XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a přípravy voleb nového výboru v červnu 2020.

Logo SRFM

Souhrn ze 12. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 12. schůze výboru SRFM v Berouně byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a voleb nového výboru v červnu 2020. Dalšími tématy byla práce komisí výboru a práce zástupců SRFM v jednotlivých komisích a pracovních skupinách zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT logo

Otevření laboratoře robotické rehabilitace na FBMI ČVUT

Dne 10. prosince 2019 byla v budově Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně slavnostně otevřena Laboratoř robotické rehabilitace, která bude sloužit jak pro výuku budoucích fyzioterapeutů, tak k vědeckým účelům.


1 2 3 4