6. května 2019

Výbor a rozložení práce ve výboru

Vedení společnosti:

 • MUDr. Pavel Maršálek, předseda společnosti
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., místopředsedkyně
 • MUDr. Martina Kövári, MHA, místopředsedkyně
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., vědecký sekretář
 • MUDr. Michal Říha, Ph.D., pokladník společnosti

Členové výboru:

 • MUDr. Jiří Hnátek
 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.

Členové revizní komise:

 • MUDr. Andrea Švojgrová, předsedkyně komise
 • Bc. Eva Mlčochová
 • MUDr. Peter Wágner

Rozložení práce výboru:

Výkonné vedení společnosti:

 • Předseda - MUDr. Pavel Maršálek
 • Místopředseda - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. a MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Vědecký sekretář - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • Pokladník - MUDr. Michal Říha, Ph.D.

Komise společnosti:

 • Komise pro vzdělávání – předseda MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Komise pro doporučenou praxi – předseda MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Komise pro fyzioterapii a ergoterapii – předseda prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Komise pro balneologii – předseda MUDr. Marič Ljiljana (není členem výboru)

Zástupci společnosti v pracovních skupinách MZ:

 • Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků - spolupracující kontakt MUDr. Michal Říha, Ph.D. a v alternaci doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. a MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro řešení (následné) léčebně rehabilitační péče - MUDr. Martina Kövári, MHA a v alternaci MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči - MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • Spolupracující zástupce odborné společnosti pro DRG Restart na UZIS - MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro seznam zdravotních výkonů na MZ - spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina k řešení problematiky pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Zástupci společnosti v mezinárodních organizacích:

 • ESPRM a UEMS PRM - MUDr. Martina Kövári, MHA a MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. a jako nečlen výboru MUDr. Karel Moses
 • ISPRM - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. a MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další pověření výborem SRFM:

 • Šéfredaktor odborného časopisu - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Organizační zajištění sjezdu společnosti - MUDr. Jiří Hnátek
 • Správa webu společnosti - MUDr. Pavel Maršálek
 • Správá sociálních sítí společnosti - MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další činnosti v rámci oboru, ale mimo kompetence odborné společnosti:

 • Vedoucí oborové komise rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci vědecké rady České lékařské komory - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • Předseda akreditační komise rehabilitační a fyzikální medicíny – MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • Vedoucí katedry rehabilitace IPVZ - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.