6. května 2019

Výbor

Vedení společnosti:

 • MUDr. Pavel Maršálek, předseda společnosti
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., místopředsedkyně
 • MUDr. Martina Kövári, MHA, místopředsedkyně
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., vědecký sekretář
 • MUDr. Michal Říha, Ph.D., pokladník společnosti

Členové výboru:

 • MUDr. Jiří Hnátek
 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.

Členové revizní komise:

 • MUDr. Andrea Švojgrová, předsedkyně komise
 • Bc. Eva Mlčochová
 • MUDr. Peter Wágner