6. května 2019

Výbor a rozložení práce ve výboru

Výbor a revizní komise SRFM pro období 2020 - 2024

Vedení společnosti:

 • MUDr. Michal Říha, Ph.D., předseda společnosti
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., místopředsedkyně
 • MUDr. Pavel Maršálek, místopředseda
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., vědecký sekretář
 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., pokladník

Členové výboru:

 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • MUDr. Martina Kővári, MHA
 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • MUDr. Peter Wágner
 • MUDr. Švojgrová Andrea
 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Ulrych Jiří
 • Mgr. Urban Josef

Členové revizní komise:

 • MUDr. Bajer Karel, předseda komise
 • doc. MUDr. Votava Jiří, CSc.
 • MUDr. Gueye Tereza

Rozložení práce výboru:

Výkonné vedení společnosti:

 • Předseda - MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • Místopředseda - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. a MUDr. Pavel Maršálek
 • Vědecký sekretář - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • Pokladník - MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Komise společnosti:

 • Komise pro vzdělávání – předseda MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Komise pro doporučenou praxi – předseda MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Komise pro fyzioterapii a ergoterapii – předseda prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Komise pro balneologii – předseda MUDr. Marič Ljiljana (není členem výboru)

Zástupci společnosti v pracovních skupinách MZ:

 • Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků - spolupracující kontakt MUDr. Andrea Švojgrová
 • Pracovní skupina pro řešení (následné) léčebně rehabilitační péče - stálý člen skupiny MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Pracovní skupina pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči - stálý člen skupiny MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • Spolupracující zástupce odborné společnosti pro DRG Restart na ÚZIS - spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro seznam zdravotních výkonů na MZ - spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina k řešení problematiky pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou - stálý člen skupiny MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Zástupci společnosti v mezinárodních organizacích:

 • ESPRM a UEMS PRM -
  • MUDr. Martina Kövári, MHA,
  • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
  • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • ISPRM -
  • MUDr. Michal Říha, Ph.D.
  • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další pověření výborem SRFM:

 • Šéfredaktor odborného časopisu - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Správa webu společnosti - MUDr. Pavel Maršálek
 • Správá sociálních sítí společnosti - MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další činnosti v rámci oboru, ale mimo kompetence odborné společnosti:

 • Vedoucí oborové komise rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci vědecké rady České lékařské komory - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • Předseda akreditační komise rehabilitační a fyzikální medicíny MZ ČR – MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • Vedoucí katedry rehabilitace IPVZ - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.