1. října 2021

Výbor a rozložení práce ve výboru

Výbor a revizní komise SRFM pro období 2020 - 2024

Vedení společnosti:

 • MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, předseda společnosti
 • doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně
 • MUDr. Pavel Maršálek, místopředseda
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., vědecký sekretář
 • doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., pokladník

Členové výboru:

 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • MUDr. Martina Kővári, Ph.D., MHA
 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • MUDr. Peter Wágner
 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Jiří Ulrych
 • doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D.

Členové revizní komise:

 • MUDr. Karel Bajer, MBA, LL.M., předseda komise
 • doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
 • MUDr. Hassan Mezian

Rozložení práce výboru:

Výkonné vedení společnosti:

 • Předseda - MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
 • Místopředsedové - doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA a MUDr. Pavel Maršálek
 • Vědecký sekretář - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • Pokladník - doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Komise společnosti:

 • Komise pro vzdělávání: MUDr. Jan Vacek, Ph.D. a doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
 • Komise pro doporučenou praxi: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • Komise pro fyzioterapii a ergoterapii: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. a doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Komise pro balneologii: MUDr. Jiří Ulrych, MUDr. Andrea Švojgrová, MUDr. Karel Bajer, MUDr. Ljiljana Marič
 • Komise pro využití diagnostického ultrazvuku v rehabilitaci: doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. (vedoucí komise), MUDr. Martina Kövári, Ph.D., MHA, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Maršálek, prof. PaedDr. Kolář, Ph.D., Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
 • Komise pro rehabilitaci v intenzivní medicíně: MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., MUDr. Tereza Gueye, doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Zástupci společnosti v pracovních skupinách MZ:

 • Pracovní skupina MZ ČR pro léčebně rehabilitační péči ČR: stálí členové skupiny MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Maršálek 
 • Pracovní skupina MZ ČR pro koncepční řešení neurorehabilitační péče v ČR: stálý člen pracovní skupiny MUDr. Martina Kövári, Ph.D., MHA
 • Pracovní skupina MZ ČR pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči: stálý člen skupiny MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků: spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Spolupracující zástupce odborné společnosti pro DRG a ÚZIS: spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina MZ ČR pro seznam zdravotních výkonů MZČR: spolupracující kontakt MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina MZ ČR k řešení problematiky pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou: stálý člen skupiny MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Zástupci společnosti v mezinárodních organizacích:

 • ESPRM a UEMS PRM: MUDr. Martina Kövári, Ph.D., MHA, doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.,MBA  a doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • ISPRM: MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
 • WFNR: MUDr. Martina Kövári, Ph.D., MHA

Další pověření výborem SRFM:

 • Šéfredaktor odborného časopisu: doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
 • Správa webu společnosti: MUDr. Pavel Maršálek
 • Správá sociálních sítí společnosti: doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další činnosti v rámci oboru, ale mimo kompetence odborné společnosti:

 • Vedoucí oborové komise rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci vědecké rady České lékařské komory: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.,MBA
 • Předseda akreditační komise rehabilitační a fyzikální medicíny MZ ČR: MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
 • Vedoucí katedry rehabilitace IPVZ: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.