Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
8. října 2020

Zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb. (v částce 152) s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

MKF je jednou z rodiny mezinárodních klasifikací Světové zdravotnické organizace a v České republice se jejímu překladu a používání dlouhodobě věnuje Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, se kterou máme v posledních letech tu čest na tématu spolupracovat. Aktivity týkající se MKF dále rozvíjíme v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace a to i na mezinárodní úrovni.

Vydáním sdělení o zavedení MKF nedochází k povinnosti sbírat nebo vykazovat příslušné údaje, ale poskytovatelům a dalším dotčeným subjektům je dána možnost tuto klasifikaci pro jejich sběr využívat. Důvodem je naplnění požadavků vycházejících ze dvou strategických dokumentů, a to Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění pro roky 2018-2020. Dalším důvodem je podpora rozšíření a používání této klasifikace, k čemuž by měly přispět rozsáhlá aktualizace této klasifikace a zpřístupnění metodických materiálů a navazujících nástrojů.

Více informací na webu ÚZIS:

Informaci zaslal 

MUDr. Miroslav Zvolský, Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Autor: MUDr. Pavel Maršálek