Logo SRFM

Souhrn z 5. schůze výboru SRFM

Tématy 5. schůze výboru SRFM konané on-line byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích ve vztahu k aktuální epidemické situaci, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a další.


registrace

Registrace členů SRFM pro přístup k celému webu

Pokud chcete číst plné zápisy ze schůzí výboru, diskutovat či využít odkazů na odborné postupy, metodiky a publikace, musíte se pro vstup do odkazů "Pro členy SRFM" a "Diskuze" registrovat. Tyto odkazy jsou určeny jen pro řádné členy Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

MKF klasifikace

Aktualizace českého překladu MKF

Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je dostupná na stránkách ÚZIS ČR.

Odborné akce
ISPRM 2021 Virtual Congress
Kalendář

ISPRM 2021 Virtual Congress

Místo konání:

Virtual Congress,

Téma:

Furthering Rehabilitation in a New World

Pořadatel:

ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Ústí nad Labem
Kalendář

20. Ústecká rehabilitační konference

Místo konání:

Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem

Téma:

Rehabilitace a pohybová aktivita u dětí a dorostu

Pořadatel:

Rehabilitační oddělení KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem