Mgr. Josef Urban

Mgr. Josef Urban (1969 - 2021)

Dne 2. 6. 2021 nás zcela náhle a nečekaně opustil člen výboru SRFM, náš skvělý kolega a výborný přítel, oblíbený pedagog a všeobecně uznávaný odborník Mgr. Josef „Pepíno“ Urban

Logo SRFM

Souhrn z 6. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 6. schůze výboru SRFM konané 26. 5. 2021 on-line byly informace z přípravy XXVII. sjezdu společnosti, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a diskuze o diagnostickém ultrazvuku v rehabilitaci.

Logo SRFM

Souhrn z 5. schůze výboru SRFM

Tématy 5. schůze výboru SRFM konané on-line byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích ve vztahu k aktuální epidemické situaci, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a další.

Odborné akce
Studium
Kalendář

Kurz v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

Místo konání:

Fakultní nemocnice Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, uzel D, podlaží minus 1,

Téma:

Předatestační kurz v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

Pořadatel:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Botulotoxin aplikace DK
Kalendář

Kurz UZ navigované nitrosvalové aplikace botulotoxinu

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice Praha, knihovna Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, pavilon C3, IV. patro,

Téma:

Kurz UZ navigované nitrosvalové aplikace botulotoxinu typu A (BoNT-A) u syndromu spastické parézy dospělých

Pořadatel:

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

přednáškový sál Jánské Lázně
Kalendář

XV. Janskolázeňské symposium

Místo konání:

Dětská léčebna Vesna, Horní promenáda 268, Janské Lázně,

Téma:

Sekundární ortopedické změny a jiné sekundární změny a komplikace provázející neurologická onemocnění

Pořadatel:

Státní léčebné lázně Janské Lázně