SRFM XXIX sjezd 2024

Přihlášky k aktivní účasti na XXIX. sjezd SRFM Luhačovice

Termín odborného programu sjezdu 7.- 8. června 2024.
Pokyny pro podání přihlášky k aktivní účasti (přednáška či poster) - termín ukončení příjmu příhlášek k aktivní účasti do 29. 2. 2024.
Téma sjezdu 2024 "Varia rehabilitace"


Luhačovice 2023 - jurkovičův dům s kolonádou

Takové byly Luhačovice 2023

Ve dnech 25.- 27. května 2023 se uskutečnil v Luhačovicích XXVIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.

ISMST22 titulní foto

Kongres ISMST 2022

Světový kongres INTERNATIONAL SOCIETY FOR MEDICAL SHOCKWAVE TREATMENT se konal v Praze od 8. do 10. září 2022.

Odborné akce
Neuron
Kalendář

Konference sekce neurorehabilitace SRFM

Místo konání:

Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2, konferenční sál v suterénu,

Téma:

Novinky v nerurorehabilitaci

Pořadatel:

Sekce neurorehabilitace Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

dítě si hraje v plínkách na zemi
Kalendář

Kurz Rehabilitace v pediatrii

Místo konání:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06. Minus 2. Patro, učebna S2-2,

Téma:

Rehabilitace v pediatrii

Pořadatel:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol