MKF klasifikace

Aktualizace českého překladu MKF

Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je dostupná na stránkách ÚZIS ČR.

minerální vody kniha 2019

Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2019 za SRFM nominované knize nebyla udělena

Výbor SRFM v květnu 2020 schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce". Cena této knize nakonec nebyla udělena.

Odborné akce
ISPRM 2021 Virtual Congress
Kalendář

ISPRM 2021 Virtual Congress

Místo konání:

Virtual Congress,

Téma:

Furthering Rehabilitation in a New World

Pořadatel:

ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine