minerální vody kniha 2019

Nominace na Cenu předsednictva ČLS JEP

Výbor SRFM schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce".

Logo SRFM

Zpráva o činnosti výboru SRFM ČLS JEP za období 2016 - 2020

Výbor Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP podává na konci volebního období kompletní zprávu o své činnosti za celé funkční období 2016 - 2020. Ve zprávě najdete všechny oblasti, jimž se výbor věnoval s výslednými pozitivy i negativy.

legislativa

Návrh na změnu legislativní definice rehabilitace

V rámci připomínkového řízení k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, podala SRFM zásadní návrh na změnu definice léčebně rehabilitační péče.

registrace

Registrace členů SRFM pro přístup k celému webu

Pokračuje od září spuštěná registrace členů SRFM pro vstup do sekce "Pro přihlášené" a "Diskuse", které jsou určeny jen pro řádné členy Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. K 1. květnu 2020 využilo registraci zatím jen 110 členů SRFM. V sekci pro přihlášené jsou například Zápisy ze schůzí výboru, v Diskuzi probíhá prezentace názorů v rámci volební kampaně do výboru SRFM. To jsou významné informace pro seznámení se s prací výboru i pro informace spojené s volbou členů nového výboru.

Odborné akce
Ústí nad Labem
Kalendář

20. Ústecká rehabilitační konference - PŘELOŽENO na červen 2021

Místo konání:

Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem

Téma:

Rehabilitace a pohybová aktivita u dětí a dorostu

Pořadatel:

Rehabilitační oddělení KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Mikulov
Kalendář

XI. dny fyzioterapie a lázeňství

Místo konání:

Hotel Galant, Mikulov,

Téma:

Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství, Varia

Pořadatel:

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně