1. června 2021

Souhrn z 6. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 6. schůze výboru SRFM konané 26. 5. 2021 on-line byly informace z přípravy XXVII. sjezdu společnosti, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a diskuze o diagnostickém ultrazvuku v rehabilitaci.

Organizační výbor sjezdu SRFM informoval o jednání s představiteli Lázně Luhačovice a.s. o detailech a nových termínech pro jednotlivé milníky přípravy sjezdu. XXVII. sjezd se uskuteční 1. - 2. října 2021 ve Společenském domě v Luhačovicích, Všechny body výbor schválil a informace jsou již vyvěšeny na webu v samostatném článku.

Výbor ještě jednou projednal a definitivně potvrdil návrh nových indikátorů péče pro rehabilitační části center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem, v tuto chvíli jsou indikátory přijaty i příslušnou pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví. 

Dalším bodem jednání bylo doladění obsahové náplně odbornou společností garantovaného kurzu ultrazvukem navigované aplikace botulotoxinu v reakci na stanovisko České neurologické společnosti. Stanoviska jsou si velmi blízká a rozdíly v podstatě technického rázu budou doladěny vzájemnou komunikací. Předání obsahové náplně garantovaného kurzu je jednou z podmínek zdravotních pojišťoven pro zahájení nasmlouvání nově schválených výkonů Navigované nitrosvalové aplikace botulotoxinu k léčbě fokální spastické parézy od 1. 1. 2022.

V souvislosti s vývojem na poli myoskeletálního ultrazvuku se výbor rozhodl zřídit pracovní orgán Komisi pro ultrazvukovou diagnostiku v rehabilitaci. Úkolem komise bude řešit problematiku diagnostického ultrazvuku v rehabilitaci ve všech souvislostech a komplexně, t.j. na poli odborného vzdělávání, kompetencí, úhradových mechanismů atd. a to jak pro roli rehabilitačních lékařů, tak roli fyzioterapeutů.

Další schůze výboru se bude konat 8. 9. 2021 on-line, prezenční schůze je pak naplánována na 30. 9. 2021 do Luhačovic.

Případné podněty k projednání mohou členové zasílat přes na adresu info@srfm.cz do 30. 8. 2021, do předmětu zprávy pro lepší třídění vložte text K PROJEDNÁNÍ NA VÝBOR. 

Kompletní zápisy ze schůzí výboru včetně příloh jsou dostupné registrovaným členům SRFM v sekci "Pro členy SRFM"

Autor: MUDr. Pavel Maršálek