logo Gerontologické centrum Praha
Kalendář

Pražské gerontologické dny 2019

Místo konání:

Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6,

Téma:

Mezioborová spolupráce v životě s demencí

Pořadatel:

Gerontologické centrum Praha

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP


Seminář
Kalendář

Vinohradský den 2019

Místo konání:

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 2411/87, Praha Vinohrady, Jonášova posluchárna,

Téma:

Rehabilitace bolestivých stavů

Pořadatel:

Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity KarlovyČeská asociace ergoterapeutů logo
Kalendář

Konference České asociace ergoterapeutů 2019

Místo konání:

Multifunkční centrum Kampus UJEP Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí nad Labem,

Téma:

Resilience v ergoterapii

Pořadatel:

ČAE - Česká asociace ergoterapeutů
Mikrofon
Kalendář

REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE po 15 letech

Místo konání:

posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2,

Téma:

Pracovní rehabilitace a ergodiagnostika v České republice 15 let po zahájení projektu Rehabilitace – aktivace – práce (RAP)

Pořadatel:

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN PrahaFyzioDen Brno 2019 (výřez z oficiální pozvánky)
Kalendář

FyzioDen Brno 2019

Místo konání:

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno, budova L, 2.p., kinosál,

Téma:

Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech