6. ledna 2021

Zemřel doc. MUDr. Vladimír Kříž

V neděli dne 3. 1. 2021 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 let doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc.

Vzpomínka na Doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc.

Od promoce pracoval jako sekundář ve Státním rehabilitačním ústavu Kladruby. Nejdříve atestoval v oboru Tělovýchovné lékařství. Jeho osudem se ovšem stal zájem o rehabilitaci těžce postižených neuroortopedických nemocných s unikátním pozitivním uplatněním v praxi RÚ Kladruby.

Jako asistent Katedry tělovýchovného lékařství ILF (nyní IPVZ) Praha skloubil a rozvinul propojení léčebných postupů tělovýchovného lékařství s léčebnou rehabilitací, jak u špičkových sportovců, tak u běžné populace a tělesně postižených osob. Organizoval sport tělesně postižených na místní i celostátní úrovni.

Středem jeho zájmu se postupně stala i oblast manuální terapie, která v jeho rukách byla excelentní léčebnou metodou. V roce 1973 vyhrál konkurz na ředitele Rehabilitačního ústavu v Kladrubech a tehdy se projevil a uplatnil jeho organizační talent. Zavedl nové léčebné postupy, prosadil včasný nástup do RÚ přímým překladem z nemocnic u pacientů po ortopedických operacích či po úrazech páteře s nejtěžšími neurologickými deficity. Ústav se mu podařilo rozšířit nejen o nové léčebné metody, ale vychoval i kvalitní personál, jeho zásluhou absolvovala řada lékařů a fyzioterapeutů vysoce kvalitní vzdělávací stáže a předatestační kurzy. Navzdory mnohým byrokratickým obtížím vybavil ústav moderními přístroji včetně špičkové videotechniky pro výukové semináře. Jako jeden z prvních ve zdravotnictví zavedl v ústavu výpočetní techniku. Pro zlepšení života paraplegických pacientů zřídil autoškolu s následnou možností úpravy osobních automobilů pro ruční ovládání. Svoje medicínské i manažérské zkušenosti z RÚ Kladruby přednášel doma i v zahraničí, kam byl často zván. RÚ Kladruby byl, je a bude spojován s jeho jménem.  Svoje zkušenosti zaměřené především na léčení poúrazových stavů, zpracoval v monografii „Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích“.

Aktivně se podílel na zřízení vysokoškolského studia na Katedře fyzioterapie na FTVS Praha, kde byl v letech 1990-1992 jejím vedoucím. V roce 1991 zde habilitoval. V průběhu 90. let mimo to založil a rozvíjel své privátní Centrum medicínské rehabilitace (CEMR) v Kostelci nad Černými Lesy. Zde více než dříve uplatnil své znalosti a zručnost v oblasti manuální medicíny a také podnikatelské schopnosti. O zkušenostech se pravidelně dělil s širokou obcí oboru RFM pravidelně prostřednictvím článků v odborném tisku (166 publikovaných) a mnoha odborných přednášek na akcích SRFM. Měl hluboké vědomosti i o fyzikální medicíně a možnostech využití přístrojové techniky v léčbě kvadruspastických a paraplegických osob.  

Je nutno zmínit jeho aktivní podíl na práci nejprve Rehabilitační společnosti, později Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS J.E.Purkyně. Úzce spolupracoval s osobnostmi rehabilitace na Slovensku. Jako člen výboru odborné společnosti byl dvakrát zvolený předsedou společnosti, poprvé v letech 1979 – 1982 a podruhé v letech 1997 – 2000.  V 70. letech byl hlavním odborníkem oboru FBLR. Do roku 2019 byl předsedou Oborové komise RFM v rámci Vědecké rady České lékařské komory. Mnozí jej znají osobně z funkce člena redakční rady časopisů Rehabilitácia a Pohybové ústrojí. Jako pravidelný člen zkušební komise u atestací lékařů se projevoval přísně a spravedlivě. 

Jeho život se naplnil. Odešel člověk, který pro obor Rehabilitace a fyzikální medicína vykonal mnoho dobrého, jak v denní rutinní praxi, tak v legislativních orgánech. Celoživotně nám všem byl příkladem spolehlivého, korektního lékaře, gentlemana, kolegy s koncepčním myšlením, a přitom vnímavého a empatického pro problémy svých pacientů. Přicházíme o dobrého kamaráda s velkým smyslem pro humor.

Čest jeho památce

Doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc.

Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. 

Autor: MUDr. Jiří Nedělka, doc. MUDr. Dobroslava Jandová