20. prosince 2021

Certifikáty SRFM pro výkony

SRFM garantovaná odborná způsobilost pro výkony

Certifikát odborné společnosti

Ultrazvukem navigovaná aplikace botulotoxinu typu A v léčbě fokální spastické dystonie

Certifikát je podmínkou nasmlouvání výkonů odbornosti 201 (Rehabilitační a fyzikální medicína - RFM) a výkony sdílející odbornosti 209 (Neurologie - NEU):

  • 21028 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE I. (2-4 SVALY)
  • 21029 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE II. (5 A VÍCE SVALŮ)

Aktuální seznam držitelů certifikátu: 

číslo certifikátu držitel certifikátu pracoviště specializace certifikát od
001 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA Ústřední vojenská nemocnice Praha RFM 01.01.2022
002 MUDr. Dvořáková Petra Ústřední vojenská nemocnice Praha RFM 01.01.2022
003 MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice Praha RFM 01.01.2022
004 MUDr. Kövári Martina, MHA Fakultní nemocnice Motol Praha RFM 01.01.2022
005 MUDr. Maršálek Pavel KZ a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem RFM 01.01.2022
021 MUDr. Holická Jana Nemocnice České Budějovice RFM 01.01.2022
022 MUDr. Mgr. Míková Marcela, Ph.D. Nemocnice České Budějovice RFM 01.01.2022
023 MUDr. Reiserová Klára Nemocnice České Budějovice RFM 01.01.2022
024 MUDr. Kopáčová Eliška Fakultní nemocnice Plzeň NEU 01.01.2022
025 MUDr. Nemcová Martina Krajská nemocnice Liberec NEU 01.01.2022
026 MUDr. Šímová Denisa Krajská nemocnice Liberec NEU 01.01.2022
027 MUDr. Jerie Martin Nemocnice Na Homolce Praha NEU 01.01.2022
028 MUDr. Pipka Michal Nemocnice Na Homolce Praha NEU 01.01.2022
029 MUDr. Dobiáš Jan Ústřední vojenská nemocnice Praha RFM 01.01.2022
030 MUDr. Kunschová Andrea Fakultní nemocnice Plzeň RFM 01.01.2022
031 MUDr. Bc. Gueye Tereza Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha RFM 01.01.2022
032 MUDr. Rothová Diana Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha RFM 01.01.2022
033 MUDr. Poláčková Lucie KZ a.s., nemocnice Chomutov RFM 01.01.2022
034 MUDr. Havránková Lenka Nemocnice Jihlava RFM 01.01.2022
035 MUDr. Cibulka Michal Nemocnice Jihlava RFM 01.01.2022
036 MUDr. Tvrdá Věra Nemocnice Uherské Hradiště RFM 01.01.2022
037 MUDr. Smetanová Libuše Fakultní nemocnice Hradec Králové RFM 01.01.2022
038 MUDr. Vlčková Jana, Ph.D. Městská nemocnice Ostrava Fifejdy RFM 01.01.2022
039 MUDr. Baníková Šárka Fakultní nemocnice Ostrava RFM 01.01.2022
040 MUDr. Melecká Barbora Městká nemocnice Ostrava Fifejdy NEU 01.01.2022
041 MUDr. Kovalová Eva Fakultní nemocnice Ostrava NEU 01.01.2022
042 MUDr. Jochec Martin Fakultní nemocnice Olomouc RFM 01.01.2022
043 MUDr. Musilová Nicole Fakultní nemocnice Olomouc RFM 01.01.2022
045 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA Nemocnice AGEL Prostějov RFM 01.01.2022

 Stav k 1.2.2022