Mikulov
Kalendář

Dny fyzioterapie a lázeňství

Místo konání:

Hotel Galant, Mikulov,

Téma:

Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a varia

Pořadatel:

Katedra fyzioterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Česká společnost terapie ruky logo
Kalendář

XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky

Místo konání:

Hotel Maximus Resort , Hrázní 327/4a, Brno,

Téma:

Dupuytrenova kontraktura, Rekonstrukce šlachového aparátu, Flekční kontraktury PIP, Devastující poranění ruky, Netradiční techniky dlahování, Dětská traumatologie ruky, Mikrochirurgie a replantace, Varia

Pořadatel:

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP
Berounská rehabilitace
Kalendář

XI. Berounský rehabilitační den

Místo konání:

Hotel GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun,

Téma:

Onemocnění nohy - multioborový pohled

Pořadatel:

Rehabilitační nemocnice Berounparkinson
Kalendář

Focus on the Management of Parkinson´s Disease and Functional Movement Disorders

Místo konání:

Téma:

Modely péče , Nemotorické příznaky/poruchy, Jiné poruchy pohybu, Parkinsonova nemoc/hypokinetické pohybové poruchy, Terapie-jiné

Pořadatel:

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS)


1 2 3