Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2019 za SRFM nominované knize nebyla udělena
26. října 2020

Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2019 za SRFM nominované knize nebyla udělena

Výbor SRFM v květnu 2020 schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce". Cena této knize nakonec nebyla udělena.

Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 1. vydání, Praha 2019

Autoři: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Mgr. Zdeněk Třískala a kolektiv

Po dlouhé době se objevuje na trhu kniha, která je fundovaným lékařským pohledem na problematiku komplexní balneoterapie u vnitřních chorob s přihlédnutím k využití minerálních vod. Odbornost autorů je zárukou, že se nám dostává konečně racionální, vědecky podložený přehled preskripce jednotlivých typů minerálních vod, že se čtenář může seznámit s celou paletou postupů, které mohou jednotlivé lázně nabídnout. Kniha je řazena velmi srozumitelným způsobem. Obsahuje přehled známých účinků stopových prvků na organismus. Nacházíme zde i souhrn výsledků studií zabývajících se možnostmi komplexní lázeňské léčby vnitřních chorob, které za dobu své existence nashromáždil Výzkumný ústav balneologický, a to pragmatickým pohledem racionálního lékaře internisty. Je zde podrobně prezentována problematika racionální balneoterapie u dýchacích chorob, stejně jako kapitola shrnující celoživotní zkušenosti s balneoterapií dětských nefrourologických pacientů. Komplexní přehled
jednotlivých minerálních vod a jejich složení a srovnání účinku je také velmi užitečným vodítkem při ordinaci balneoterapie.

Kniha dává dokonalý přehled o celé problematice minerálních vod a je cenným nástrojem pro lékaře všech zúčastněných oborů. Pro lékaře oboru Rehabilitační a fyzikální medicína je navíc neocenitelným zdrojem poznatků při specializačním vzdělávání.

Cena knize nakonec udělena nebyla. 

Cenou předsednictva ČLS JEP za rok 2019 byly oceněny tyto práce. 

  • 1. místo: Josef Marek, Michal Vráblík a kol.: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí
  • 2. místo: David Netuka a kol.: Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba
  • 3. místo: Ivana Štětkářová a kol.: Spinální neurologie

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Jan Vacek, Ph.D.