Anatomie svalu
Kalendář

Neuromuskulární kongres

Místo konání:

Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno,

Téma:

Pokroky v léčbě neuromuskulárních onemocnění, Interaktivní kazuistiky, Varia

Pořadatel:

Česká neurologická společnost ČLS JEP


magnetická rezonance, páteř, MRI, vyšetření
Kalendář

XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, Olomouc,

Téma:

Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře, Poranění páteře, Právní a soudně-znalecká problematika v páteřní chirurgii, Základní výzkum v onemocnění páteře a míchy, Nádory páteře a páteřního kanálu, Varia

Pořadatel:

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP


Hradec Králové
Kalendář

47. Šerclovy dny a kazuistický seminář MS center

Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,

Téma:

Cerebrovaskulární onemocnění, Demyelinizační onemocnění, Varia

Pořadatel:

Neurologická klinika LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové


Česká lymfologická společnost logo
Kalendář

Lymfo 2020

Místo konání:

Kongresové centrum Atrium Palác Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice,

Téma:

Anatomie a fyziologie lymfatického systému, Lymfoscintigrafie, Primární lymfedém a angiodysplázie, Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy, Komplexní dekongestivní terapie, Chirurgická léčba lymfedému....

Pořadatel:

Česká lymfologická společnost ČLS JEPbolest1
Kalendář

10. Severočeské algeziologické dny

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem,

Téma:

Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli, Novinky v invazivních algeziologických postupech, Novinky ve farmakoterapii

Pořadatel:

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP