4. prosince 2020

Aktualizace českého překladu MKF

Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je dostupná na stránkách ÚZIS ČR.

V rámci Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace za spolupráce ÚZIS ČR, Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN a Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK byla dokončena aktualizace české verze Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

První vydání českého překladu MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v roce 2008 za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Klasifikaci přeložili prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. a prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Práce na druhém vydání spočívaly v zapracování změnových listů vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v letech 2011–2018 ale i v celkové revizi původního českého překladu.

Aktivity na české verzi budou pokračovat i nadále, a to zejména překladem dalších ročních revizí WHO, které, mimo jiné, umožnily do MKF začlenit příbuznou klasifikaci vyvinutou speciálně pro skupinu dětí a mládeže. Překlad MKF bude probíhat v návaznosti na další aktivity implementace této klasifikace v ČR, spočívající v údržbě stávajících a tvorbě nových nástrojů a ve spolupráci s odborníky na postupném zavádění MKF do praxe.

Publikace s aktualizovanou verzí MKF je dostupná na stránkách ÚZIS nebo ke stažení zde -  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF, Druhé aktualizované české vydání (uzis.cz)

Autor: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.