27. října 2020

Rehabilitace u Covid-19

Souhrn Cochrane knihovny ohledně rehabilitace u Covid-19 založené na důkazech.

Informaci o aktuálních doporučených postupech rehabilitace u onemocnění Covid 19 na základě EBM shrnuje v odkazech speciální souhrn Cochrane databáze: 

Cochrane Rehabilitation Special Collection. 

Autor: doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.