10. června 2021

Mgr. Josef Urban (1969 - 2021)

Dne 2. 6. 2021 nás zcela náhle a nečekaně opustil člen výboru SRFM, náš skvělý kolega a výborný přítel, oblíbený pedagog a všeobecně uznávaný odborník Mgr. Josef „Pepíno“ Urban

Mgr. Urban vystudoval fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde po své promoci v roce 1998 nadále působil pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Opavského, CSc. jako odborný asistent a významná opora RRR Centra, od roku 2012 také vedl své vlastní velmi úspěšné rehabilitační pracoviště. Již na počátku své profesní dráhy se zaměřil na oblast fyzikální terapie a mimo jiné i díky spolupráci s MUDr. Jiřím Poděbradským se postupně vypracoval na našeho hlavního odborníka v této oblasti a byl skutečnou autoritou, pro kterou lze těžko hledat srovnání i za hranicemi naší republiky. Mgr. Urban byl také výborným organizátorem a měl mimořádné znalosti právní problematiky našeho oboru. Vyznačoval se nejen ojedinělou kombinací medicínského a technického myšlení a širokým přehledem oblasti svého zájmu, ale také hlubokým vhledem do dané problematiky, byl velmi zvídavý a řešení dotahoval do konce. To vše pak korunoval svým celkovým nadhledem, smyslem pro humor a přátelskou, otevřenou povahou, díky čemuž se stal všeobecně známým a velmi oblíbeným terapeutem, pedagogem a školitelem. Jako učitel byl na své studenty náročný, ale současně i hrdý, a byl jim příkladem a inspirací. Především byl ale úžasným člověkem a skvělým přítelem a jeho náhlý odchod tak hluboce zasáhl nejen jeho rodinu, ale také přátele, kolegy, studenty a všechny ty, kteří jej znali a vážili si ho a měli ho rádi, a kteří si jej takto budou pamatovat. Mgr. Josef Urban byl člověkem na svém místě, odborník jeho profesních a lidských kvalit bude našemu oboru bolestně chybět.

Čest jeho památce

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.                                                       

  • přednosta Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
  • Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
  • vědecký sekretář Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

PhDr. David Smékal, Ph.D.

  • vedoucí Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA                                                              

  • předseda Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

Mgr. Vladan Toufar,

  • prezident Unie fyzioterapeutů ČR

Mgr. Josef Urban

Autor: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.