volby_hlasovani

Volby výboru SRFM 2020

Volby do nového výboru SRFM proběhnou ve dnech 25. 5. - 21. 6. 2020. Volby budou elektronické a tudíž zatím není důvod k jejich odkladu. Připomínáme, že aktualizace e-mailových adres v členské evidenci ČLS JEP je nutná do 15. 4. 2020!
V článku najdete instrukce od předsedkyně volební komise:


Logo SRFM

První otevřená diskuze na našem webu

Od 30. 3. 2020 je na našem webu otevřena první diskuze. Tématem je „Role SRFM jako odborné společnosti pro českou rehabilitaci“. Prosím zapojte se, z podnětů diskuse by měl vycházet nový výbor společnosti, který vzejde z voleb v červnu 2020.

UEMS PRM telekonference

Zpráva z internetové konference UEMS – PRM

Ve dnech 26. 3. až 28. 3. 2020 proběhla telekonference sekce Rehabilitační a fyzikální medicíny Evropské unie lékařských specialistů - UEMS - PRM. Tato telekonference se uskutečnila v prostředí Webex meeting místo zrušeného setkání UEMS v Jahorině. Diskuse se nevyhnula také současným problémům rehabilitace při pandemii Covid-19. Zprávu přináší naše delegátky v UEMS-PRM MUDr. Martina Kővári a MUDr. Yvona Angerová.

peníze

Oslovení zdravotních pojišťoven ze strany SRFM

SRFM oslovila všechny zdravotní pojišťovny s vysvětlením problémů udržení specificky kontaktní péče v oboru v současném nouzovém stavu a za současné nutnosti použití ochranných pomůcek.

Logo SRFM

Prohlášení výboru SRFM k pandemii Covid-19

SRFM jako odborná lékařská společnost v souvislosti s onemocněním koronavirem Covid-19 si je vědoma, že ochranná opatření významným způsobem zasahují do poskytování především ambulantní rehabilitace.

Dr. Maršálek SRFM

Slovo předsedy SRFM a otevření první diskuze

Vážení členové
V poslední době se množí požadavky, aby odborná společnost dávala doporučení na všechny možné i nemožné situace. Následující řádky jsou mým osobním názorem a nevyjadřují stanovisko celého výboru. Mají však otevřít diskuzi nad dalším směřováním činnosti výboru společnosti po volbách nového výboru v červnu 2020.