Logo SRFM

Souhrn z 5. schůze výboru SRFM

Tématy 5. schůze výboru SRFM konané on-line byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích ve vztahu k aktuální epidemické situaci, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a další.


registrace

Registrace členů SRFM pro přístup k celému webu

Pokud chcete číst plné zápisy ze schůzí výboru, diskutovat či využít odkazů na odborné postupy, metodiky a publikace, musíte se pro vstup do odkazů "Pro členy SRFM" a "Diskuze" registrovat. Tyto odkazy jsou určeny jen pro řádné členy Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

MKF klasifikace

Aktualizace českého překladu MKF

Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je dostupná na stránkách ÚZIS ČR.

minerální vody kniha 2019

Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2019 za SRFM nominované knize nebyla udělena

Výbor SRFM v květnu 2020 schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce". Cena této knize nakonec nebyla udělena.

Logo SRFM

Nové vedení SRFM 2020 - 2024

Na 1. schůzi nového výboru společnosti pro funkční období 2020 - 2024 bylo zvoleno nové vedení společnosti.

volby_hlas

Výsledky voleb SRFM 2020

Na základě sdělení volební komise přinášíme konečné výsledky voleb výboru a revizní komise SRFM na období 2020 - 2024. Volby byly ukončeny 21. 6. 2020, dnem vyhlášení volebních výsledků je 3. 7. 2020. Volební komise neobdržela v řádném termínu žádné stížnosti na průběh voleb, složení výboru a revizní komise jsou tak platné.