volby_hlas

Výsledky voleb SRFM 2020

Na základě sdělení volební komise přinášíme konečné výsledky voleb výboru a revizní komise SRFM na období 2020 - 2024. Volby byly ukončeny 21. 6. 2020, dnem vyhlášení volebních výsledků je 3. 7. 2020. Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb, t.j. do 3. 8. 2020 na adresu volební komise - k rukám předsedkyně volební komise.


Logo SRFM

Souhrn ze 14. schůze výboru SRFM

Současné složení výboru se sešlo naposledy před volbami nového výboru na řádné schůzi. Vzhledem ke zrušenému sjezdu SRFM a tím odpadnutí obvyklého místa setkání v Luhačovicích se výbor setkal na výjezdním zasedání pod Blaníkem, v Buchově. Cílem bylo nejen zjistit stav a bojovou morálku blanického vojska, ale i pracovních témat bylo dostatek. V článku přinášíme přehled projednávaných témat, podrobný zápis s přílohami je k dispozici registrovaným členům v sekci pro přihlášené.

minerální vody kniha 2019

Nominace na Cenu předsednictva ČLS JEP

Výbor SRFM schválil nominaci knihy Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 v kategorii "práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce".

Logo SRFM

Zpráva o činnosti výboru SRFM ČLS JEP za období 2016 - 2020

Výbor Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP podává na konci volebního období kompletní zprávu o své činnosti za celé funkční období 2016 - 2020. Ve zprávě najdete všechny oblasti, jimž se výbor věnoval s výslednými pozitivy i negativy.

UEMS PRM telekonference

Zpráva z internetové konference UEMS – PRM

Ve dnech 26. 3. až 28. 3. 2020 proběhla telekonference sekce Rehabilitační a fyzikální medicíny Evropské unie lékařských specialistů - UEMS - PRM. Tato telekonference se uskutečnila v prostředí Webex meeting místo zrušeného setkání UEMS v Jahorině. Diskuse se nevyhnula také současným problémům rehabilitace při pandemii Covid-19. Zprávu přináší naše delegátky v UEMS-PRM MUDr. Martina Kővári a MUDr. Yvona Angerová.

Coronavirus

Informace z italské rehabilitační společnosti SIMFER

V souvislosti s pandemií infekce COVID-19 přinášíme dokumenty italské rehabilitační společnosti SIMFER, které byly publikovány dne 16. 3. 2020 v European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Pro SRFM přeložily a zpracovaly MUDr. Martina Kövári a MUDr. Yvona Angerová.

Logo SRFM

Souhrn ze 13. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 13. schůze výboru SRFM konané v Praze na Albertově byly přípravy a již konkrétní upřesnění programové struktury XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a přípravy voleb nového výboru v červnu 2020.

Logo SRFM

Souhrn ze 12. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 12. schůze výboru SRFM v Berouně byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a voleb nového výboru v červnu 2020. Dalšími tématy byla práce komisí výboru a práce zástupců SRFM v jednotlivých komisích a pracovních skupinách zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.