21. října 2020

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM)

je odborná vědecká společnost, jejímž cílem je dbát o rozvoj rehabilitace a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální i postgraduální přípravy odborníků, kteří se na procesu rehabilitace podílejí.

SRFM je členem:

  • ČLS JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (jako organizační složka ČLS)
  • ESPRMEuropean Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • UEMS PRM - Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists
  • ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • WFNRWorld Federation for Neurorehabilitation

Tyto stránky jsou určeny pro členy SRFM a odbornou veřejnost. Jejich cílem je poskytnout přehledné informace o činnosti společnosti, odborných akcích a možnostech vzdělávání.Případné návrhy příspěvků ke zveřejnění zasílejte na  info@srfm.cz, do předmětu zprávy uveďte na prvním místě WEB. Část stránek je určena jen pro řádné členy naší společnosti a po registraci v sekci Pro členy SRFM. Pokud nejste členy naší společnosti a chcete nám pomoci v hájení kvality a pozice rehhabilitace, staňte se členem SRFM. Společnost s více členy = silnější mandát při jednáních. Informace o přihlášce ke členství najdete zde.

Členství ve společnosti

V případě zájmu o členství naleznete podobné pokyny na webu ČLS JEP, kde se také můžete registrovat pomocí on-line formuláře. 

Při vyplňování nezapomeňte na e-mail, protože bychom rádi omezili finančně náročnou písemnou korespondenci. Informovace pro členy společnosti budou distribuovány pouze elektronickou cestou. Udávejte pouze jednu emailovou adresu. Preferujte soukromou, protože ty pracovní se mění častěji. Do kolonky Titul nepište pracovní funkce (prim., as., etc.).

Stanovy a jednací řád

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny jako organizační složka České lékařské polečnosti JEP s řídí plně Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.

Časopis odborné společnosti

Rehabilitace a fyzikální lékařství časopis obálka

Časopis vychází 4x ročně, šéfredaktorem časopisu je doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., emeritním šéfredaktorem MUDr. Jan Vacek, Ph. D.

Vyzýváme naše členy i čtenáře, lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty i kolegy z jiných lékařských odborností, kteří mohou přispět svými příspěvky k tématům oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny, k zasílání příspěvků k publikaci. Přijímány jsou jak původní práce, tak přehledové články či zajímavé kazuistiky z praxe. 

Příspěvky do časopisu můžete zasílat na e-mail kamal.mezian@gmail.com, v kopii pak na e-mail vacek@ipvz.cz nebo  jvck@seznam.cz, v předmětu zprávy uveďte "ad ČASOPIS REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ"

Faktury za předplatné časopisu odcházejí z centrální evidence ČLS JEP.

Aktualizace údajů členů SRFM: 

Prosíme naše členy, aby si své údaje v evidenci ČLS JEP aktualizovali on-line v členské sekci ČLS JEP - https://www.cls.cz/clenstvi nebo zasláním vyplněného staženého formuláře "Změna údajů do centrální evicence ČLS JEP", který lze najít v přehledu Dokumenty a formuláře ke stažení na webu ČLS JEP. a jeho zasláním na členskou evidenci. Aktuální údaje, zvláště platné e-mailové adresy, jsou důležité pro komunikaci se členy a pro volby do výboru spoelčnosti. Děkujeme. (Poznámka: registrace na webu je jinou databází, která je otevřena i pro nečleny SRFM)