4. dubna 2019

Společnost

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM) je odborná vědecká společnost, jejímž cílem je dbát o rozvoj rehabilitace a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální i postgraduální přípravy odborníků, kteří se na procesu rehabilitace podílejí.

SRFM je členem:

  • ČLS JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (jako organizační složka ČLS)
  • ESPRMEuropean Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • UEMS PRM - Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists
  • ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • WFNRWorld Federation for Neurorehabilitation

Tyto stránky jsou určeny pro členy SRFM a odbornou veřejnost. Jejich cílem je poskytnout přehledné informace o činnosti společnosti, odborných akcích a možnostech vzdělávání. Stránky byly spuštěny v nové podobě od 1.8.2019 a na obsahu stránek se dále průběžně pracuje a jejich obsah je průběžně doplňován. 

Případné návrhy přípsěvků ke zveřejnění zasílejte na  info@srfm.cz, do předmětu zprávy uveďte na prvním místě WEB. 

Část stránek je určena jen pro řádné členy naší spoelčnosti a po registraci v sekci pro přihlášené. Pokud nejste členy naší společnosti a chcete nám pomoci v hájení kvality a pozice rehhabilitace, staňte se členem SRFM. Společnost s více členy = silnější mandát při jednáních. Informace o přihlášce ke členství najdete zde.