21. října 2020

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM)

je odborná vědecká společnost, jejímž cílem je dbát o rozvoj rehabilitace a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální i postgraduální přípravy odborníků, kteří se na procesu rehabilitace podílejí.

SRFM je členem:

  • ČLS JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (jako organizační složka ČLS)
  • ESPRMEuropean Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • UEMS PRM - Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists
  • ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  • WFNRWorld Federation for Neurorehabilitation

Tyto stránky jsou určeny pro členy SRFM a odbornou veřejnost. Jejich cílem je poskytnout přehledné informace o činnosti společnosti, odborných akcích a možnostech vzdělávání.Případné návrhy příspěvků ke zveřejnění zasílejte na  info@srfm.cz, do předmětu zprávy uveďte na prvním místě WEB. Část stránek je určena jen pro řádné členy naší společnosti a po registraci v sekci Pro členy SRFM. Pokud nejste členy naší společnosti a chcete nám pomoci v hájení kvality a pozice rehhabilitace, staňte se členem SRFM. Společnost s více členy = silnější mandát při jednáních. Informace o přihlášce ke členství najdete zde.

Členství ve společnosti

Podmínky členství SRFM:

  1. trvalý pobyt nebo pracovní úvazek na území České republiky, v odůvodněných případech při dlouhodobější práci v zahraničí alespoň České státní občanství
  2. ukončené vzdělání zdravotnického směru blízkého a uplatnitelného v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.

V případě zájmu o členství naleznete podobné pokyny na webu ČLS JEP, kde se také můžete registrovat pomocí on-line formuláře. 

Při vyplňování je nutný na e-mail, jednak z důvodu elektronické komunikace, např. zasílání newsletterů a jiných informací, jednak z pohledu možnosti účastnit se voleb výboru a revizní komise, které jsou již realizovány pouze elektronickou cestou. Udávejte pouze jednu emailovou adresu, kterou častěji navštěvujeze, na druhé straně preferujte soukromou, protože ty pracovní se mění častěji při nenahášení změny vás tak informace nezastihne. Do kolonky Titul nepište pracovní funkce (prim., as., etc.), ale jen akademické tituly.

Stanovy a jednací řád

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny jako organizační složka České lékařské polečnosti JEP s řídí plně Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.

Časopis odborné společnosti

Rehabilitace a fyzikální lékařství časopis obálka

Časopis vychází 4x ročně, šéfredaktorem časopisu je doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., emeritním šéfredaktorem MUDr. Jan Vacek, Ph. D.

Vyzýváme naše členy i čtenáře, lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty i kolegy z jiných lékařských odborností, kteří mohou přispět svými příspěvky k tématům oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny, k zasílání příspěvků k publikaci. Přijímány jsou jak původní práce, tak přehledové články či zajímavé kazuistiky z praxe. 

Příspěvky do časopisu jsou zasílány přes redakční elektronický systém - Příspěvky | Rehabilitace a fyzikální lékařství (carecomm.cz)

V současné době vydávání, předplatné a distribuci časopisu zajišťuje firma Care Comm s.r.o. - předplatné objednávejte na arese predplatne@carecomm.cz

Aktualizace údajů členů SRFM: 

Prosíme naše členy, aby si své údaje v evidenci ČLS JEP aktualizovali on-line v členské sekci ČLS JEP - https://www.cls.cz/clenstvi nebo zasláním vyplněného staženého formuláře "Změna údajů do centrální evicence ČLS JEP", který lze najít v přehledu Dokumenty a formuláře ke stažení na webu ČLS JEP. a jeho zasláním na členskou evidenci. Aktuální údaje, zvláště platné e-mailové adresy, jsou důležité pro komunikaci se členy a pro volby do výboru spoelčnosti. Děkujeme. (Poznámka: registrace na webu je jinou databází, která je otevřena i pro nečleny SRFM)