Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství
14. května 2021

Časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství

s novým vydavatelem v novém kabátě.

V roce 2020 byla ukončena spolupráce při vydávání odborného časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství s nakladatelstvím Mladá fronta a.s. Od roku 2021 bude časopis vydávat společnost Care Comm s.r.o., po jejíž křídla patří například vydávání nám blízkého časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Informace o změnách vydavatelů společností ČLS JEP najdete na webu ČLS JEP Aktuálně - Informace k časopisům

V souvislosti s přechodem k novému vydavateli se mění i vizuální stránka časopisu včetně obálky. 

Rehabilitace a fyzikální lékařství časopis obálka

Časopis bude nadále vycházet 4x ročně, roční předplatné je zvýšeno na 600,- Kč. 

Redakční rada zůstává ve stejném složení, šéfredaktorem časopisu je nadále MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Faktury za předplatné časopisu odcházely z centrální evidence ČLS JEP v březnu 2021 e-mailem nebo poštou (poštou tam, kde nemá členská evidence ČLS registrovány emailové adresy). Velkým problémem je, že ne všichni členové udržují aktuální kontakty v centrální databázi členské evidence. Z ekonomických důvodů je preferována e-mailová komunikace, proto zvláště aktualizace e-mailových kontaktů je důležitá. Prosíme tedy naše členy, aby si své údaje v naší evidenci aktualizovali, formulář k tomu lze najít va webu ČLS JEP - Formuláře ke stažení - Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.

Současně vyzýváme naše členy i čtenáře, lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty i kolegy z jiných lékařských odborností, kteří mohou přispět svými příspěvky k tématům oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny, k zasílání příspěvků k publikaci. Přijímány jsou jak původní práce, tak přehledové články či zajímavé kazuistiky z praxe. 

Příspěvky do časopisu můžete zasílat na e-mail šéfredaktora vacek@ipvz.cz nebo jvck@seznam.cz, v kopii pak na e-mail sekretářky Kliniky rehabilitačního lékařství FN Vinohrady alena.pitterová@fnkv.cz .

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Jan Vacek, Ph.D.