8. července 2024

Takové byly Luhačovice 2024

Ve dnech 6. - 8. června 2024 se uskutečnil v Luhačovicích XXIX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.

V předvečer odborného programu sjezdu se uskutečnilo ve Společenském domě jako nová tradice druhé setkání primářů a vedoucích lékařů akreditovaných zařízení v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, které bylo s ohledem na volnou kapacitu nakonec zpřístupněno všem zájemcům z řad členů SRFM registrovaným na sjezdu. Na setkání členové výboru informovali o své činnosti a novinkách v oboru z pohledu komunikace se státními institucemi a jinými organizacemi, ale i např. o problémech s financováním rostoucích nákladů na vydávání našeho odborného časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství, o nichž informoval zástupce šéfredaktora Mgr. Ota Gál, Ph.D. Jako hosté pak vystoupili např. prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. s informacemi o vzdělávání lékařů v oboru, prezident Unie fyzioterapeutů Mgr. Vladan Toufar, prezidentka České asociace ergoterapeutů Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D., předsedkyně podvýboru pro vzdělávání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR Mgr. Michaela Šebelová, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR a předseda Správní rady VZP MUDr. Tom Philipp, MBA, a další hosté. Nečekaně velký zájem o toto pracovně informační setkání a množství příspěvků vyplnilo nakonec celý čas vyhrazený na setkání a tak kuloárová debata se musela přenést do místních restaurací.

Odborný program se konal v pátek a v sobotu v Kulturním a kongresovém centru Elektra Luhačovice. 

V úvodu XXIX. sjezdu byla již tradičně udělena nová čestná členství SRFM. Z rukou předsedy společnosti Dr. Říhy a místopředsedkyně doc. Angerové jej převzala fyzioterapeutka Eva Mlčochová a v nepřítomnosti byl čestným členem jmenován doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. 

Program poté otevřela vyžádaná přednáška profesorky MUDr. Barbary Ukropcové, Ph.D. z Biomedicinskeho centra Slovenskej akadémie vied na téma Fyzická zdatnosť a riziko chronických ochorení: pravidelné cvičenie ako preventívna a terapeutická stratégia.

Následovala přednáška na téma Intenzivní intervenční rehabilitace ramene doc. MUDr. Petra Konečného, Ph.D., MBA, jako nejlépe vyhodnocená nevyžádaná přenáška dle anonymního hodnocení zaslaných abstraktů.

Další odborný program sjezdu kopíroval loňské schéma střídání ucelených bloků s tématicky svázanými přednáškami dle výběru jednotlivými odbornými garanty a bloků nevyžádaných přijatých příspěvků. Z tématických bloků se v pátečním programu jednalo o bloky Dětská rehabilitace s respektem a odvahou (odborný garant bloku MUDr. Olga Dyrhonová) a Intervenční rehabilitace (odborný garant bloku MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MHA). 

Nechyběla posterová sekce, byť byla letos méně obsazená. Vrcholem prvního dne se stává již tradiční Rehabilitační kontroveze, kdy tentokrát obhajovali své "rozdílné" postoje na téma "Používání umělé inteligence v rehabilitaci" kolegové z jednoho pracoviště a sice z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha, prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. a doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D..

Tradiční společenský večer ve Společenském domě Lázní Luhačovice a.s. přinesl vysokou kvalitu rautu i tradiční cimbálovou muziku. 

Sobotní program byl sestaven ze dvou bloků věnovaných tématu Pohybová aktivita a trénink v rehabilitaci pod garancí doc. Mgr. Roberta Vysokého, Ph.D.

Po skončení plenárního odborného programu následovaly dva praktické workshopy. Pod vedením PhDr. Petra Bitnara Ph.D. proběhl workshop na téma Viscerální rehabilitace.

Souběžně proběhl čtyřhodinový tradiční sonografický workshop, jehož tématem byla tentokrát Sonografie periferních nervů a který byl i poslední posjezdovou odbornou aktivitou.

Na XXIX. sjezdu SRFM se prezentovalo 319 zdravotníků (o 24 méně než v roce 2023). Z nich tvořili 215 účastníků lékaři, 95 účastníků fyzioterapeuti a 2 účastníci byli z řad ergoterapeutů, 7 účastníků jiných profesí. Letos se akce účastnilo celkem 18 vystavovatelů (o 2 méně než vloni). Sonografického workshopu navazujícího na sjezd v sobotním odpoledni se zúčastnilo 15 účastníků, worskhopu věnovanému viscerální rehabilitaci se účastnilo limitních 18 účastníků.

Poděkování za hladký průběh sjezdu patří i našemu organizačnímu partnerovi, společnosti Lázně Luhačovice a.s. Procházka po Luhačovicích mohla být letos obohacena o návštěvu po rekonstrukci znovu otevřeného areálu Slunečných lázní, díla Dušana Jurkoviče z roku 1903. Účastníkům sjezdu byla nabízena i jejich nedělní komentovaná prohlídka.

A kdo nestihl, má o důvod více přijet v roce 2025 na jubilejní XXX. sjezd SRFM. Jeho příprava začne v září ihned poté, co nový výbor SRFM odsouhlasí nový organizační a programový výbor sjezdu.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek