13. března 2020

Souhrn ze 13. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 13. schůze výboru SRFM konané v Praze na Albertově byly přípravy a již konkrétní upřesnění programové struktury XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a přípravy voleb nového výboru v červnu 2020.

Sjezd SRFM je plánován na 22. - 23. 5. 2020 v Luhačovicích. Nosným tématem bude „Rehabilitace seniorů“. Páteční program bude sestaven ze čtyř bloků vyžádaných přednášek, tak jak je setavili jednotliví odborní garanti. Před odborným programem proběhne předání čestných medailí a udělení čestných členství významným osobnostem našeho oboru. V prvním odborném bloku je plánováno vystoupení zahraničního hosta, prezidenta ISPRM dr. Waltera Frontery s přednáškou „Age, sarkopenia and excercise“. V pátečním programu proběhne od 14 hodin také plenární schůze společnosti, kde výbor podá zprávu o činnosti za čtyřleté funkční období a budou zpodpovězeny případné poslední dotazy k navazujícím volbám do výboru SRFM. Páteční program bude zakončen tradičním společenským večerem. Sobotní program je pak vyhrazen přijatým příspěvkům přihlášených přednášejících.

Volby nového výboru SRFM proběhnou v termínu 25. 5. - 21. 6. 2020. Volby budou preferenčně elektronické, pro členy bez e-mailové adresy bude povoleno korespondenční hlasování. Byla schválena volební komise, která přebírá další organizaci voleb. Volební kampaň bude oficiálně vedena od 1. 3. do 24. 5. 2020, přičemž výbor se usnesl, že způsob vedení volební kampaně je individuální záležitostí kandidátů a že pro volební kampaň nebude poskytován prostor na webových stránkách společnosti.

V dalším jednání výbor probíral zprávy z jednotlivých pracovních skupin a komisí, ve kterých je SRFM zastoupena. Na listopadovém a prosincovém jednání pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů na MZ zástupce SRFM obhajoval návrh na změnu ošetřovacího dne 00033 následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku dospělých, který ale nebyl komisí pro nesouhlas zdravotních pojišťoven schválen. Dále v rámci Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ byla znovu otevřena otázka úhrady chodítek. Výbor SRFM potvrdil své dřívější stanovisko snižovat administrativní zátěž lékařů a v případě chodítek tedy oprostit preskripci od schvalování zdravotní pojišťovnou a regulaci provést stanovením cenového stropu úhrady. Zástupci výboru budou toto stanovisko obhajovat na následujícím jednání se zdravotními pojišťovnami. K návrhům některých pacientských organizací na zařazení vybraných terapeutických přístrojů do kategorizačního stromu zdravotnických prostředků se výbor zatím nebude pod tlakem termínů vyjadřovat, ale bude podporovat další jednání hledající konsenzus odborných indikací a hodnocení efektivity léčby s akceptovatelností úhrady zdravotními pojišťovnami.

Předseda akreditační komise RFM informoval, že se množí dotazy na platnost akreditací. Dle jeho sdělení MZ nestíhá vyrozumět pracoviště o udělení akreditací dle nového vzdělávacího programu. S dotazy je třeba se obrazet na MZ, nicméně se snad pracuje na předpisu, který by školencům na pracovištích, která měla k 30. 6. 2017 platnou akreditaci, umožnil započítání praxe absolvované na techto pracovištch do 31.7.2021 bez ohledu na datum udělení akreditace dle nového vzdělávacího programu.

Podrobný zápis s přílohami najdou členové společnosti v odkaze Zápisy z výboru, který je však přístupný jen řádným členům registrovaným na našem webu – viz registrace na webu.

Další schůze výboru se bude konat 21. května 2020 v Luhačovicích. Případné podněty či podklady k projednání od členské základny je třeba zaslat nejpozději do 8. května 2020 – možno na adresu info@srfm.cz a do předmětu uvést K PROJEDNÁNÍ VÝBOREM.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek