13. prosince 2019

Souhrn ze 12. schůze výboru SRFM

Hlavními tématy 12. schůze výboru SRFM v Berouně byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích a voleb nového výboru v červnu 2020. Dalšími tématy byla práce komisí výboru a práce zástupců SRFM v jednotlivých komisích a pracovních skupinách zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny se bude konat ve dnech 22. - 23. 5. 2020 v Luhačovicích a hlavním tématem bude  „Rehabilitace seniorů“. Předsedou programového výboru byl potvrzen  dr. Mezian, členy programového výboru jsou dále doc. Kobesová, dr. Kövári a doc. Vařeka. I na nadcházejícím sjezdu bude zařazena vyžádaná přenáška zahraničního hosta, pozvání přijal dr. Walter Frontera, prezident ISPRM, který přednese přednášku „Age, sarkopenia and excercise“ a na sjezd v sobotním odpoledni opět naváže ultrazvukový workshop, tentokrát organizovaný dr. Kövári.

V černu 2020 končí mandát současného výboru společnosti a proběhnou nové volby. Volby budou dle požadavku sekretariátu ČLS výhradně elektronické, proto nadále připomínáme výzvu členům společnosti, aby si aktualizovali údaje a hlavně e-mailovou adresu v registru členské evidence ČLS JEP. Výbor společnosti navrhuje, aby kandidátní listinu opět tvořili všichni členové SRFM. Na dalším zasedání výboru budou upřesněny detaily, bylo však již rozhodnito, že volební kampaň proběhne od 1. 3. 2020 do 30. 5. 2020. Způsob vedení volební kampaně je individuální záležitostí kandidátů, výbor SRFM nabídne k prezentaci zájemcům z řad kandidátů určitý limitovaný prostor na webu SRFM. 

Výbor SRFM podpořil návrh Komise pro vzdělávání předložený dr. Vackem na zrušení písemné atestační práce i pro lékaře dokončující vzdělávání podle starého vzdělávacího programu, žádost bude odeslána na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Velká část schůze byla věnována informacím a diskuzi nad problematikou práce zástupců SRFM v jednotlivých komisích a pracovních skupinách zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví. V pracovní skupině pro řešení následné léčebně rehabilitační péče se nadále hledají hlavní témata, jako je řešení reformy modelu organizace, ale i problematika žádanky FT či absence indikačního seznamu následné rehabilitační péče. Zástupci SRFM ve skupině (dr. Kővári a dr. Maršálek) rovněž kladou dúraz na pochopení zásadního významu role rehabilitačního lékaře v celém procesu rehabilitace a za tímto účelem se uskutečnila i schůzka s Ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Vojtěchem Adamem, o níž jsme informovali již dříve v samostatném článku. V rámci spolupráce s Komisí pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků byla SRFM vyzvána k nominaci odborníků do odborné pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky vytvořené při Evropské komisi v souladu a naplňováním nařízení EU o zdravotnických prostředcích z května 2017 a to konkrétně do části pracovní skupiny „Orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology“, kde je plánována kapacita 35 poradců. Za SRFM byla do této skupiny schválena a podána nominace dr. Říhy a doc. Vařeky. Zahájena byla spolupráce s pracovní skupinou k problematice neuropsychiatrické péče pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu (dr. Hoskovcová, dr. Maršálek, Mgr. Gál) a práce v pracovní skupině k řešení problematiky pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou (dr. Hoskovcová). V rámci Komise pro seznam zdravotních výkonů proběhlo jednání o návrhu SRFM na změnu současné definice - registračního listu výkonu lůžkodne "OD0033 Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku dospělých", kterého se účastnil dr. Maršálek. Podrobnější informace najdou členové společnosti v Zápise ze schůze, který je dostupný v části pro přihlášené. Je třeba ale upozornit, že pro mnohá témata byl schválen spíše záměr směřování a mandátu zástupců SRFM v pracovních skupinách, které však nelze považovat  za konečné či neměnné.

Výbor SRFM podpořil seminář sekce neurorehabilitace 22. 1. 2020  v Lékařském době v Praze s tématy kognitivní rehabilitace a DMO, který organizuje dr. Angerová. Dále byla udělena záštita SRFM odborným konferencím Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2020 (2. 4. 2020), Pfeifferovy dny na Albertově (16. 4. 2020) a 20. Ústecká rehabilitační konference na téma „Pohybová aktivita dětí a dorostu“ (29. 5. 2020). 

Podrobný zápis s přílohami najdou členové společnosti v odkaze Zápisy z výboru, který je však přístupný jen řádným členům registrovaným na našem webu – viz registrace na webu.

Další schůze výboru se bude konat 13. února 2020 v Praze na Albertově. Případné podněty či podklady k projednání od členské základny je třeba zaslat nejpozději do 24. ledna – možno na adresu info@srfm.cz a do předmětu uvést K PROJEDNÁNÍ VÝBOREM.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek