4. dubna 2019

Vzdělávání

Veškeré informace ohledně termínů atestací a požadavků na atestační práci naleznete na webových stránkách lékařských fakult. Termíny atestací naleznete také v zápisech ze schůzí výboru.

Termíny specializačních kurzů naleznete na stránkách lékařských fakult a stránkách IPVZ.