4. dubna 2019

Vzdělávání

Aktuální informace v souvislosti s pandemíí Covid-19:

Aktualizováno 23. 3. 2020

Oznámení IPVZ

Všechny vzdělávací akce IPVZ od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání zrušeny

Oznámení koordinační oborové rady specializačního vzdělávání

ze dne 18. 3. 2020:

Všechny univerzity vykonávající roli pověřených organizací ve smyslu §2 odst. l) zákona č. 95/2004 Sb. jsou vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu, nouzovým opatřením a epidemiologické situaci nuceny:

- Odvolat konání všech specializačních předatestačních kurzů v prezenční formě do 30. 4. 2020

- Odvolat konání všech zkoušek po ukončeném vzdělávání v základním kmeni do 30. 4. 2020

- Odvolat konání všech atestačních zkoušek do 30. 4. 2020

K odvolání výše uvedených kurzů a akcí vede KOR nutnost akceptovat skutečnost, že organizace kurzů je fakticky neslučitelná s některými krizovými opatřeními, zejména se zákazem volného pohybu osob usnesením vlády české republiky ze dne 15. března 2020. KOR musí rovněž akceptovat, že členové zkušebních komisí i samotní lékaři ve specializačním vzdělávání budou s velkou pravděpodobností povinni k řadě činností v obecném zájmu, jež mohou kolidovat s účastí na kurzech a zkouškách. Předatestační kurzy, které lze realizovat distanční formou zůstávají nedotčeny. Pokud to situace v ČR umožní, vypíše KOR po 30. 4. 2020 nové termíny kurzů a zkoušek tak, aby byl dodržen plánovaný roční objem zkoušek i kurzů.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. , předseda koordinační rady

Atestace RFM červen 2020

informace viz samostatný odkaz Atestace RFM

___________________________________________________________

Pokračujte dále dle zájmu do dalších odkazů:

Předatestační kurzy

Atestace RFM

Stáže a kurzy pro členy SRFM

Odborné akce 

Odkazy na odborné weby