23. března 2020

Vzdělávání

Aktualizováno 1. 9. 2020

Atestace RFM

Atestace RFM podzim 2020 se budou konat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství 1. - 2. prosince 2020

informace viz samostatný odkaz Atestace RFM

___________________________________________________________

Pokračujte dále dle zájmu do dalších odkazů:

Předatestační kurzy

Atestace RFM

Stáže a kurzy pro členy SRFM

Odborné akce 

Odkazy na odborné weby