23. března 2020

Vzdělávání

Atestace RFM

informace viz samostatný odkaz Atestace RFM

___________________________________________________________

Pokračujte dále dle zájmu do dalších odkazů:

Předatestační kurzy

Atestace RFM

Stáže a kurzy pro členy SRFM

Odborné akce 

Odkazy na odborné weby