10. května 2019

Stanovy a jednací řád

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny jako organizační složka České lékařské polečnosti JEP s řídí plně Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.