Kalendář

Cerebrovaskulární seminář 2021

Místo konání:

ON-LINE,

Téma:

Cerebrovaskulární péče

Pořadatel:

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Seminář
Kalendář

Vinohradský den 2019

Místo konání:

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 2411/87, Praha Vinohrady, Jonášova posluchárna,

Téma:

Rehabilitace bolestivých stavů

Pořadatel:

Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy