dítě si hraje v plínkách na zemi
Kalendář

Kurz Rehabilitace v pediatrii

Místo konání:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06. Minus 1. Patro, uzel D, posluchárna č. 2,

Téma:

Rehabilitace v pediatrii

Pořadatel:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Url:

https://alf.is.cuni.cz/course_detail/?id=251

Kurz je nepovinnou součástí přípravy lékařů k atestaci v oboru RFM.
Zúčastnit se můžou i jiní zdravotníci se zájmem o obor RFM.

Odborný garant kurzu: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Cena kurzu: 4.000 Kč

Přihlášky

online: https://alf.is.cuni.cz/course_detail/?id=251

 korespondenčně: Mgr. Radka Sálusová, Specializační vzdělávání, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, radka.salusova@lfmotol.cuni.cz, tel. 22443 5855

Program:

5. 6. 2023

 • 9.00 – 10.30 As. PhDr. Šafářová, Ph.D.: Psychomotorický vývoj v kojeneckém období. Diagnostické aspekty, souvislosti mezi spontánní motorikou a dynamikou primitivních reflexů, polohové reakce
 • 10.50 – 12.30 As. PhDr. Šafářová, Ph.D.: Psychomotorický vývoje dítěte mezi 2. - 6.rokem věku
 • 13.30 – 15.30 Prof. P. Kolář, Ph.D.: Dyspraxie
 • 15.45 – 17.00 Mgr. P. Dvořáková: Poruchy senzorické integrace – diagnostika, možnosti terapie

 6. 6. 2023

 • 9.00 – 10.45 As. MUDr. Haberlová, Ph.D.: Neuromuskulární onemocnění dětského věku
 • 11.00 – 12.30 MUDr. B. Schmidtová, Mgr. F. Jevič: Význam rehabilitace u onkologických onemocnění dětského věku, představení paliativního týmu, kazuistiky
 • 13.30 – 15.00 MUDr. O. Dyrhonová: DMO - definice, etiopatogeneze, klasifikace. Ucelená rehabilitace dětí s kombinovaným postižením
 • 15.15 – 17.00 PhDr. M. Šafářová, PhD.,  PhDr. M. Málková, PhD.: Terapie u dětí s  DMO

7. 6. 2023

 • 9.00 – 10.30 As. PhDr. Šafářová, Ph.D.: Dětská noha
 • 10.50-12.15 MUDr. L. Milatová: Ortopedicko – rehabilitační problematika dětského věku – VVV, PEC, m.Perthes, Coxa vara adolescentium, aseptické nekrózy
 • 13.15 – 14.30 MUDr. O.Dyrhonová: Neuroortopedie
 • 14.45 – 16.00 MUDr. Doušová, Mgr. A. Chmelařová: Respirační onemocnění dětského věku. Respirační fyzioterapie u dětí

8. 6. 2023

 • 9.00 – 10.15 MUDr. B. Schmidtová: Bolest zad u dětí
 • 10.30- 12.00 MUDr. Dyrhonová: Posturální poruchy dětského a adolescentního věku (VDT, skoliózy)
 • 13.00-14.30 MUDr. L.Mrázková: Poruchy polykání
 • 14.45- 16.00 PhDr. H. Nestávalová: Indikace logopedické péči v dětském věku  

Zpět na výpis akcí