6. května 2019

Komise

Výbor SRFM ustanovil ke zlepšení efektivity své práce komise, které řeší zadané úkoly vyplývající z běžné agendy stejně jako koncepční materiály. Závěry a doporučení komisí posuzuje a schvaluje výbor SRFM. Zprávy o činnosti komisí jsou součásti zápisů z jednání výboru.
Složení komisí k 1. 4. 2017:

Komise pro balneologii

Předsedkyně

 • MUDr. Marič Ljiljana

Členové

 • MUDr. Milena Dědičová
 • MUDr. Jiří Hnátek - za výbor SRFM
 • MUDr. Alexander Kosztyo
 • MUDr. Lenka Smetanová
 • MUDr. Andrea Švojgrová – za Spolek mladých rehabilitačních.lékařů
 • MUDr. Jaroslav Vobořil

Komise pro organizaci rehabilitace

Předseda

Nominace za nemocnice s lůžkovou rehabilitací

 • MUDr. Michal Říha (ÚVN Praha), současně místopředseda komise 
 • MUDr. Ondřej Horáček (Nemocnice Beroun) 
 • MUDr. Pavol Skalka (Nemocnice T. Bati Zlín) 

Nominace za ambulantní sektor

 • MUDr. Kamal Mezian (Litoměřice) 
 • MUDr. Jiří Wicherek (nemocnice Stod) 
 • MUDr. Jiří Nedělka (Praha Řepy) 

Nominace za rehabilitační ústavy a odborné léčebné ústavy

 • MUDr. Václav Volejník (RÚ Luže-Košumberk) 
 • MUDr. Karel Moses (RÚ Kladruby) 

Nominace za balneologii 

 • MUDr. Jiří Hnátek (Lázně Luhačovice) 
 • MUDr. Lenka Smetanová (Jánské Lázně) 

Nominace za sekci fyzioterapeutů SRFM

 • doc. PaeDr. Dagmar Pavlů 

Nominace za fyzioterapeuty – UNIFY (3 místa)

 • Mgr. Ondřej Němeček 
 • Mgr. Vladan Toufar 
 • Mgr. Štěpánka Musilová 

Nominace za ergoterapeuty – ČAE (2 místa)

 • Mgr. Jana Jelínková 
 • Mgr. Kateřina Svěcená

Status, náplň práce a jednací řád

Komise pro vzdělávání

Předsedkyně

 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

Členové

 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • doc. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian
 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Komise pro doporučenou praxi

Předsedkyně

 • MUDr. Martina Kövári

Členové

 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Předsedkyně

 • doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Členové

 • Mgr. Jana Jelínková
 • Mgr. Vladan Toufar
 • Mgr. Josef Urban