15. září 2021

Komise

Výbor SRFM ustanovil ke zlepšení efektivity své práce komise, které řeší zadané úkoly vyplývající z běžné agendy stejně jako koncepční materiály. Závěry a doporučení komisí posuzuje a schvaluje výbor SRFM. Zprávy o činnosti komisí jsou součásti zápisů z jednání výboru.

Výbor SRFM zvolený na období 2020 - 2024 schválil nové složení komisí, komise jsou tvořeny dvěma členy, kteří dle řešené problematiky zvou případně další odborníky.

Komise pro organizaci rehabilitace

 • MUDr. Martina Kővári, MHA
 • MUDr. Pavel Maršálek

Komise pro vzdělávání

 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

Komise pro doporučenou praxi

 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Josef Urban

Komise pro balneologii

 • MUDr. Ulrych Jiří
 • MUDr. Švojgrová Andrea
 • MUDr. Bajer Karel 
 • MUDr. Marič Ljiljana

Komise pro využití diagnostického ultrazvuku v rehabilitaci

 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. (vedoucí komise)
 • MUDr. Martina Kövári, MHA
 • MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Maršálek
 • prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.