6. května 2019

Komise

Výbor SRFM ustanovil ke zlepšení efektivity své práce komise, které řeší zadané úkoly vyplývající z běžné agendy stejně jako koncepční materiály. Závěry a doporučení komisí posuzuje a schvaluje výbor SRFM. Zprávy o činnosti komisí jsou součásti zápisů z jednání výboru.

Výbor SRFM zvolený na období 2020 - 2024 zvažuje změnu práce komisí,
Složení komisí schválené k 11. 9. 2019 zatím zůstává.

Komise pro vzdělávání

Předseda

 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Členové

 • MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • doc. Alois Krobot, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Komise pro doporučenou praxi

Předsedkyně

 • MUDr. Martina Kövári, MHA

Členové

 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Předseda

 • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Členové

 • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 • Mgr. Jana Jelínková
 • Mgr. Vladan Toufar
 • Mgr. Josef Urban

Komise pro balneologii

Předsedkyně

 • MUDr. Marič Ljiljana

Členové

 • MUDr. Milena Dědičová
 • MUDr. Jiří Hnátek - za výbor SRFM
 • MUDr. Alexander Kosztyo
 • MUDr. Lenka Smetanová
 • MUDr. Andrea Švojgrová – za Spolek mladých rehabilitačních.lékařů
 • MUDr. Jaroslav Voboři