10. května 2019

Ceník služeb

Ceník reklamy a inzerce na webu SRFM

 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 300 pixelů dole vpravo 3 měsíce     4 000 Kč 
 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 300 pixelů dole vpravo 6 měsíců     7 000 Kč
 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 300 pixelů dole vpravo 1 rok  12 000 Kč 
 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 600-800 pixelů dole 3 měsíce     6 000 Kč
 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 600-800 pixelů dole 6 měsíců   10 000 Kč
 Reklamní banner s odkazem velikosti 200-300 x 600-800 pixelů dole 1 rok  18 000 Kč
Řádkové sdělení odkaz "Inzerce" – řádková textová inzerce  3 měsíce (*)    1 200 Kč

(*) = Při objednání inzerce formou reklamního banneru – cena stejná jako reklamní banner a navíc text v odkaze "Inzerce" již bez poplatku (platí jen pro konkrétní inzerci nabídky pracovních míst nebo prodeje zdravotnické praxe či zdravotnických přístrojů, tato nabídka neplatí pro obecnou reklamu, obecnou nabídku služeb či prodej výrobků).

Reklamní banner lze poskytnout jen tehdy, pokud není místo pro něj zaplaceno dřívějším zájemcem. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k uvedené ceně se připočítává 21% DPH. 

POZOR: Reklamní banner z důvodu exklusivity smlouvy o partnerství mezi SRFM a BTL nelze poskytnout společnosti s předmětem podnikání výroba a prodej zdravotnické techniky

Inzerci objednávejte zde na info@srfm.cz, do předmětu zprávy na první místo napište prosím REKLAMA či INZERCE