2. března 2024

XXIX. sjezd SRFM

Luhačovice 6. - 8. 6. 2024 - REGISTRACE OTEVŘENA
Aktuální informace, odkaz registrace, program:

XXIX. sjezd SRFM – garantovaná akce celoživotního vzdělávání

XXIX. sjezd SRFM je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 s garancí ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, bude podána žádost o zařazení do systému kontinuálního vzdělávání lékařů.

XXIX. sjezd SRFM požádá o zařazení do registru garantovaných akcí k započítání vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů s garancí UNIFY ČR z.s.

XXIX. sjezd SRFM požádá o souhlasné stanovisko České asociace ergoterapeutů k zařazení vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání ergoterapeutů.

ORGANIZACE SJEZDU

Předseda organizačního výboru: MUDr. Pavel Maršálek

Předseda programového výboru: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Odborný garant sjezdu: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Organizační zajištění: Lázně Luhačovice a.s.

REGISTRACE: 

na webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz v sekci o nás, Odborné sjezdy

PŘÍMÝ ODKAZ REGISTRACE ÚČASTNÍCI:

Dotazy k přihláškám, poplatkům a ubytování účastníků: 

Bc. Martina Krajíčková, 577 682 330, krajickova@lazneluhacovice.cz 

Registrační poplatky XXIX. sjezdu SRFM:

členové SRFM – včasná platba do 10. 5. 2024

3 200 Kč

 ostatní účastníci – včasná platba do 10. 5. 2024

4 200 Kč

pozdní platba – platba od 11. 5. 2024 a na místě

4 900 Kč

vstupenka společenský večer pro účastníka sjezdu

650 Kč

vstupenka společenský večer pro doprovod

900 Kč

oběd (1 den)  

310 Kč

Registrační poplatky workshopy:

Workshop sonografie periferních nervů

2 500 Kč

Workshop Viscerální rehabilitace

1 000 Kč

Nabídka partnerství a prezentace pro firmy a vystavovatele - ODKAZ ZDE 

Kontaktní osoba pro partnery a vystavovatele: Andrea Nucová, tel. 731 605 992, e-mail: nucova@lazneluhacovice.cz, termín objednávky služeb dle nabídky do 10.5.2024

Program XXIX. sjezdu SRFM Luhačovice 6. – 8. 6. 2024

Čtvrtek 6. 6. 2024

16.00 – 20.00 Registrace účastníků – Kulturní a kongresové centrum Elektra

Velký sál Společenského domu Lázní Luhačovice a.s.

19.00 – 22.00  Setkání primářů a vedoucích lékařů akreditovaných zařízení oboru RFM (prosíme účastníky o předchozí registraci v Kulturním a kongresovém centru Elektra)

Pátek 7. 6. 2024

Kongresový sál Rondo Kulturní a kongresové centrum Elektra Luhačovice

8.00 – 18.00    Registrace účastníků – Kulturní a kongresové centrum Elektra

9.00 – 9.10      Zahájení sjezdu, přivítání účastníků

9.10 – 9.15      Ocenění a předání čestného členství SRFM

9.15 – 9.30      Přednáška oceněného čestného člena SRFM

9.30 – 10.15    Fyzická zdatnosť a riziko chronických ochorení: pravidelné cvičenie ako preventívna a terapeutická stratégia (prof. MUDr. Barbara Ukropcova, Ph.D., Biomedicinske centrum Slovenskej akadémie vied)

10.15 – 10.25  Přednáška generálního partnera SRFM

10.25 – 10.40 Nejlépe vyhodnocená nevyžádaná přednáška

Intenzivní intervenční rehabilitace ramene (Doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA, Klinická rehabilitace FZV UP Olomouc, spoluautoři: Krejstová G., Doleželová M., Černošková J., Khir P., Horák S.)

10.40 – 11.00 Přestávka

11.00 – 12.30 BLOK Dětská rehabilitace s respektem a odvahou (Odborný garant bloku MUDr. Olga Dyrhonová)        

Dětská rehabilitace jako cesta k léčbě nemocných dětí  (MUDr. Dyrhonová Olga, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha) 

Rehabilitace jako součást dětské paliativní péče (MUDr. Schmidtová Barbora, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha)

Cesta dítěte onkologickou léčbou a úloha rehabilitace (Mgr. Jevič Filip, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha, spoluautoři: Kašparová A., Nejezchleba J., Procházková M.)

Rehabilitace u dětí s vrozenou srdeční vadou – čeho se (ne)bát?  (Mgr. Carbajo Anna, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha)

12.30 – 13.20  Plenární schůze SRFM, zpráva o činnosti, informace k volbám výboru SRFM

13.10 – 14.10 Oběd (Hotel Palace, Hotel Alexandria)

13.30 – 14.20 Schůze redakční rady časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství (vyhrazený prostor restaurace Hotelu Alexandria)

13.55 – 14.25 FIREMNÍ WORSHOP GENERÁLNÍHO PARTNERA SRFM  (salonek B2 za podiem konferenčního sálu)

14.30 – 15.30 BLOK přihlášených přednášek

14.30 – 14.45  Vliv pandemie Covid 19 na pohybovou aktivitu českých dětí (MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha, Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře Praha, spoluautoři: Štveráková T., Busch A., Šafářová M., Kolář P., Kobesová A.)

14.45 – 15.00  Využití imaginativních technik v terapii chronické bolesti muskuloskeletálního aparátu (Mgr. Kovářová Markéta, Neurologická klinika, LF UP Olomouc, Olomouc, Oddělení rehabilitace, Orlickoústecká nemocnice – Nemocnice Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí, spoluautoři: Kolářová, B.)

15.00 – 15.15  Terapeutický efekt a využití subkutánní insuflace CO2 v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče (MUDr. Vobořil Jaroslav, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary)

15.15 – 15.25  Přednáška hlavního partnera sjezdu

15.25 – 15.40 PREZENTACE POSTEROVÉ SEKCE V PLÉNU (uvedeni poster prezentující autoři)

 1. Trail Walking Test v predikci mírné kognitivní poruchy (Mgr. Hereitová Iva, Katedra rehabilitačních oborů, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni)
 2. Porovnání výsledků české a americké populace ve věku 20 až 24 let v Box and Block Testu  (Mgr. Matoušová Zita, Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
 3. Asymetrie těla v dětském věku (doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc., Rehabilitační klinika Lékařské Fakulty v Hradci Králové)
 4. Inovované Klappovo lezení = inovace konceptem Bazální posturální programy dle Čápové Doležalová Hana, Tyršova, Rakovník)
 5. Nadužívání analgetik u seniorů v ergoterapeutické péči (Mgr. Freislebenová Lenka, Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Bulovka Praha, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha)
 6. Kombinovaná terapie intenzivní fyzioterapií a vitaminem K2 u pacientky s chronickou kalcifikující tendinitidou Achillových šlach (Mgr. Saveljev Michal, Rehabilitační oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze)

15.40 – 16.00 Přestávka a prohlídka posterů v přítomnosti jejich autorů

16.00 – 16.40  REHABILITAČNÍ KONTROVERZE

Používání umělé inteligence v rehabilitaci – ANO x NE? (prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. x doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Praha)

16.40 – 18.10 BLOK Intervenční rehabilitace (Odborný garant bloku MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MHA)

Aktuální trendy intervenční rehabilitace ve Fakultní nemocnici Olomouc (MUDr. Kolář Petr, Ph.D., MHA, Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc)

Specifika a cíle fyzioterapie v komplexním pojetí intervenční rehabilitace u vybraných pacientů (Mgr. Et. Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc)

Možnosti objektivního hodnocení efektu intervenční rehabilitace nejen v obraze povrchové elektromyografie (PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D., Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc)

18.15 – 18.45  Pracovní setkání rehabilitačních částí cerebrovaskulárních center ČR (moderátor: MUDr. Michal Říha, Ph.D.)

18.15 – 18.45 FIREMNÍ WORSHOP HLAVNÍHO PARTNERA sjezdu (salonek B2 za podiem konferenčního sálu)

18.45               Ukončení pátečního plenárního programu

Společenský dům Lázně Luhačovice a.s.

20.00 – 24.00  Společenský večer s cimbálovou muzikou, rautové pohoštění

Sobota 8. 6. 2024

Kongresový sál Rondo Kulturní a kongresové centrum Elektra Luhačovice

8.30 – 9.00      BLOK přihlášených přednášek

8.30 – 8.45      Vývoj předpracovního a pracovního hodnocení osob se zdravotním postižením v ČR (Doc. MUDr. Votava Jiří, CSc.. Fakulta zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem)

8.45 – 9.00      Včasná léčba minimalizuje následky – osvětová kampaň pro Scheuermannovu chorobu a jiné vady páteře v České a Slovenské republice (Bc. Řáha Tadeáš, Katedra marketingové komunikace a PR, IKSŽ FSV UK; zástupce Scheuermann's Disease Fund)

9.00 – 10.30    BLOK Pohybová aktivita a trénink v rehabilitaci 1 (Odborný garant bloku doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.)

Význam řízené pohybové aktivity v prevenci (MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., Katedra pohybových aktivit a zdraví Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno)

Pohybový program v rehabilitaci onkologicky nemocných (Mgr. Pavlína Bazalová, Katedra pohybových aktivit a zdraví Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno, spoluautoři: Kapounková K., Crhová M., Svobodová Z., Győriová V.)

Preskripce pohybové aktivity v prevenci a terapii dětské obezity (doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity; ReFit Clinic Olomouc)

10.30 – 10.45  Přestávka

10.45 – 12.15  BLOK Pohybová aktivita a trénink v rehabilitaci 2 (Odborný garant bloku doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.)                    

Pohybová aktivita u kardiovaskulárních onemocnění ve formě tréninkového rehabilitačního programu (doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., Katedra pohybových aktivit a zdraví Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno; Ústav klinické rehabilitace Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci)

Pilotní výsledy vzdáleně vedené rehabilitace založené na aerobním cvičení u přeživších po nádorovém onemocnění (doc. Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D., Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno, Katedra fyzioterapie a rehabilitace Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno)

Vývoj testu přírůstkové respirační vytrvalosti (TIRE)  (PhDr. Filip Dosbaba Ph.D., MBA, Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno; Katedra fyzioterapie a rehabilitace Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno)

12.15               Ukončení plenárního programu sjezdu

12.15 – 13.00 Oběd (Hotel Alexandria)

Kulturní a kongresové centrum Elektra Luhačovice - salonky

Sobota 8. 8. 2024 od 13.00 WORSHOPY (pro předem přihlášené)

13.00 – 14.30 Workshop Viscerální rehabilitace (salonek B2 za podiem konferenčního sálu) - Limit: 18 účastníků - OBSAZENO

Odborný garant: MUDr. Martina Kövári, Ph.D., MHA, lektoři workshopu: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

13.00 – 17.00 Sonografický workshop: Sonografie periferních nervů (přízemí, salonek vlevo od registrace) - Limit: 24 účastníků

Odborný garant a lektor: doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., další lektoři workshopu: MUDr. Eduard Minks, Ph.D., MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D., MUDr. Adriana Mahdalová,

Program sonografického workshopu:

 • 13.00 - 13.15 Zahájení, princip sonografického zobrazení periferních nervů (Mezian) – 15 minut
 • 13.15 - 13.30 Zobrazení n. medianus (Minks) + rozdělení do skupin – 15 minut
 • 13.30 – 14.45 Praktický nácvik u stanovišť – 75 minut
 • 14.45 – 15.00 Přestávka
 • 15.00 – 15.15 Zobrazení n. ulnaris a n. radialis (Mahdalová) – 15 minut
 • 15.15 – 16.30 Praktický nácvik u stanovišť - 75 minut
 • 16.30 – 16.45 Příklady patologických nálezů na periferních nervech (Jačisko) – 15 minut
 • 16.45 – 17.00 Diskuze a zakončení workshopu

Neděle 9. 8. 2024 – POSJEZDOVÉ PROHLÍDKY LUHAČOVIC S PRŮVODCEM

(omezená kapacita dle podmínek Lázně Luhačovice a.s., přihlášení s přihláškou k pasivní účasti)

 • Luhačovice, jak je neznáte
 • Luhačovice a odkaz Dušana Jurkoviče vč. prohlídky Slunečních lázní

Aktualizace k 20.3.2024

Autor: MUDr. Pavel Maršálek