17. srpna 2020

Výsledky voleb SRFM 2020

Na základě sdělení volební komise přinášíme konečné výsledky voleb výboru a revizní komise SRFM na období 2020 - 2024. Volby byly ukončeny 21. 6. 2020, dnem vyhlášení volebních výsledků je 3. 7. 2020. Volební komise neobdržela v řádném termínu žádné stížnosti na průběh voleb, složení výboru a revizní komise jsou tak platné.

Výsledky voleb SRFM 2020

Složení výboru společnosti                                                                           Složení revizní komise
pořadí  příjmení a jméno hlasy pořadí  příjmení a jméno hlasy
1. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA 106 1. doc. MUDr. Votava Jiří, CSc. 11
2. MUDr. Vacek Jan, Ph.D. 99 2. MUDr. Gueye Tereza 7
3. MUDr. Kővári Martina, MHA 88 3. MUDr. Bajer Karel, MBA 5
4. MUDr. Maršálek Pavel 81
5. prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph.D. 57
6. doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. 57
7. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. 54
8. MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. 50
9. MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA 48
10. MUDr. Wágner Peter 43
11. MUDr. Švojgrová Andrea 41
12. MUDr. Horáček Ondřej, Ph.D. 34
13. doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. 32
14. MUDr. Ulrych Jiří 19
15. Mgr. Urban Josef 18

Poznámka: Toto složení výboru a revizní komise vzniklo na základě výsledků hlasování a následného dotazování zvolených kandidátů zda přijímají členství ve výboru či revizní komisi, případně ve kterém orgánu společnosti chtějí pracovat. Složení obou orgánů se proto mírně liší od skutečného pořadí uvedeného níže v přiložených dokumentech.

Stížnosti na průběh voleb

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb, t.j. do 3. 8. 2020 na adresu volební komise - k rukám předsedkyně volební komise:

  • MUDr. Natálie Šebková,
  • Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN,
  • Albertov 7
  • 128 00, Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Do řádného termínu 3. 8. 2020 nebyla podána žádné stížnosti na průběh voleb, výsledky jsou tak platné. 

Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje SRFM ČLS JEP po dobu pěti roků. 

Převzetí funkce novým výborem

Nový výbor SRFM převezme funkci na první schůzi nového výboru. Termín první schůze nového výboru určí stávající předseda společnosti společně s předsedkyní volební komise. První schůze nového výboru musí být svolána nejpozději do skončení mandátu současného výboru, t.j. nejpozději do 21. 9. 2020. 

První schůze nového výboru SRFM se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. 2020.