21. července 2023

Takové byly Luhačovice 2023

Ve dnech 25.- 27. května 2023 se uskutečnil v Luhačovicích XXVIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.

Počasí bylo objednáno slunečné bez mráčků s příjemnou letní teplotou. Luhačovice na počátku hlavní lázeňské sezóny byly nazdobené a rozkvetlé.

V předvečer odborného programu sjezdu se uskutečnilo historicky první setkání primářů a vedoucích lékařů akreditovaných zařízení v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína. Na setkání členové výboru informovali o své činnosti a novinkách v oboru z pohledu komunikace se stáními institucemi a jinými organizacemi. Jako host vystoupila prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. s informacemi o vzdělávání lékařů a prezident Unie fyzioterapeutů (UNIFY) Mgr. Vladan Toufar pohovořil o dění na poli fyzioterapie. Informaci o dění mezi ergoterapeuty za omluvenou Mgr. Svěcenou přednesla doc. Angerová. Na setkání byl také představen nově zvolený šéfredaktor časopisu naší odborné společnosti doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. a informoval o plánech budoucího vývoje a směřování časopisu. Závěr setkání byl věnován neformální diskuzi a povídání při malém občerstvení. 

Setkání se konalo v historických prostorách Společenského domu v Luhačovicích, budovy postavené v roce 1935 dle projektu architekta Františka Roitha a řazené průvodci mezi stavby ve stylu akademické secese a klasicizujícího modernismu a s zřetelnými funkcionalistickými rysy s mnohým původním vybavením blízkým stylu art deco. 

Vlastní odborný program sjezdu se s ohledem na počet účastníků tradičně konal v kapacitnějším sále Rondo Kongresového a kulturního centra Elektra v Luhačovicích.

V úvodu XXVIII. sjezdu byla udělena nová čestná členství SRFM. Z rukou předsedy společnosti Dr. Řihy a místopředsedkyně doc. Angerové je obdrželi dlouholetý vedoucí lékař Lázní Luhačovice a.s. a organizátor sjezdů SRFM v Luhačovicích Dr. Jiří Hnátek a bývalá přednostka Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. Eva Vaňásková. 

 

Odborný program sjezdu byl letos tvořen čtyřmi ucelenými tématicky svázanými bloky přednášek, které sestavili odborní garanti MUDr. Martina Kövári, MBA, MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D. a doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Mezi dva páteční a dva sobotní bloky byly vloženy vybrané přihlášené přednášky a posterová sekce. Novinkou posterové sekce byla krátká plenární prezentace posteru předcházející prohlídku a diskuzi u jednotlivých vystavených posterů. 

I letos byla připravena rehabilitační kontroverze, při které tentokrát pod předsednictvím prof. PaeDr. Koláře a MUDr. Wágnera obhajovali v tématu "Ultrasonografie pohybového aparátu jako součást rutinního vyšetření v rehabilitaci ANO x NE?" protichůdná stanoviska dva mladí kolegové MUDr. Jakub Jačisko a MUDr. Viktor Veselý. 

Společenský večer se uskutečnil tradičně ve Společenském domě Lázní Luhačovice a.s.

Po skončení plenárního odborného programu následovaly dva praktické workshopy. S lektory pod vedením doc. Čakrtra proběhl workshop na téma Klinické vyšetření pacienta se závratí a léčba pacientů s benigním paroxysmálním polohovým vertigem.

Souběžně proběhl čtyřhodinový tradiční sonografický workshop, jehož tématem bylo vyšetření ramenní krajiny pro začátečníky i pro pokročilé a nácvik intervencí pod UZ navigací na fantomech. Tento workshop XXVIII. sjezd zakončil.

Na XXVIII. sjezdu SRFM se prezentovalo o 89 účastníků více než vloni, celkem 395 účastníků, z toho bylo 343 zdravotníků. Z prezentovaných zdravotníků tvořili 220 účastníků lékaři, 113 účastníků fyzioterapeuti a 3 účastníci byli z řad ergoterapeutů. Letos se akce účastnilo celkem 20 vystavovatelů, o 4 více než vloni. Sonografického workshopu navazujícího na sjezd v sobotním odpoledni se zúčastnilo 28 účastníků (oproti loňským 16) a worskhopu věnovanému benignímu paroxysmálnímu polohovému vertigu se účastnilo limitních 17 účastníků, přičemž zájem byl téměř dvojnásobný. Setkání primářů a vedoucích lékařů akreditovaných zařízení RFM v předvečer odborného programu se zúčastnilo 66 osob. Tradiční společenský večer ve Společenském domě navštívilo přes 250 osob. 

První kuolárové pozitivní hodnocení formátu i kvality sjezdu je pro nás závazkem při přípravě příštího XXIX. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, který se bude konat opět v Luhačovicích na konci května 2024. Termín není ještě pevně potvrzen, budeme vás průběžně infromovat na tomto webu SRFM. 

Poděkování za hladký průběh sjezdu patří i našemu organizačnímu partnerovi, společnosti Lázně Luhačovice a.s.

I letos nabízíme možnost podělit se s námi o vaše postřehy a hodnocení XXVIII. sjezdu SRFM v Luhačovicích v sekci Diskuze na tomto webu. Diskuze je přístupná pro všechny po registraci na našich stránkách přes web proLekare.cz bez ohledu na členství v naší společnosti. 

  • Co se vám v programu líbilo a naopak co jste postrádali? 
  • Jak jste byli spokojeni s organizací jednotlivých částí sjezdu a co by jste navrhli vylepšit?
  • Jaké by jste si přáli Luhačovice 2024?

Děkujeme za podněty.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek