30. září 2022

Takové byly Luhačovice 2022

Ve dnech 27.- 28. května 2022 se uskutečnil v Luhačovicích XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.

Sešli jsme se po dlouhých třech letech od posledního a zatím účastnicky nejúspěšnějšího sjezdu v roce 2019. Pandemie onemocnění Covid-19 nám neumožnila v letech 2020 a 2021 prezenčně sjezd uskutečnit bez rizika nejen zdravotního, ale i ekonomického a poněvadž "Luhačovický sjezd" vnímáme nejen jako prostor k odborným sdělením, ale také jako společenské setkání odborníků se zájmem o náš obor, nepřistoupili jsme k myšlence on-line náhrady. O to větší očekávání v nás dřímalo nad výsledkem sjezdu letošního roku 2022. V tuto dobu můžeme s úlevou konstatovat, že i když rok 2019 nebyl překonán, tak sjezd skončil po odborné a společenské stránce úspěšně a díky účasti jsme po konečném vyúčtování si mohli i oddechnout nad "černými" čísly v položce zisku. 

Luhačovice

 Na XXVII. sjezdu SRFM se prezentovalo 306 účastníků a 16 vystavovatelů. Sonografického workshopu navazujícího na sjezd v sobotním odpoledni se zúčastnilo 16 účastníků, společenský večer ve Společenském domě navštívilo přes 200 osob. 

XVII. sjezd SRFM Luhačovice, jednací sál

Páteční dopolední program naplnily 4 vyžádané přednášky a 4 posterové prezentace. Po plenární schůzi a obědě následoval v časném odpoledni workshop generálního partnera naší společnosti firmy BTL, která představila přístroj spinální dekomprese jako novinku v multimodální trakční terapii. Celkově 16 vystavovatelů představilo své tradiční produkty i řadu novinek. 

Vasodilatační termoterapie patří mezi dlouhodobě osvědčené metody, byť s nemalými riziky předávkování.

Následovaly přednášky nových čestných členů naší společnosti, kterými se stala prof. MUDr. Jarmila Sieglová, DrSc.z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za dlouholetou práci na poli kardiovaskulární rehabilitace a MUDr. Vladislava Míková z Nemocnice Tábor a.s. za dlouholetou práci ve výboru naší společnosti a na poli úsilí o kordinaci ucelené rehabilitace v ČR.

Doc. Angerová předává čestné členství prof. MUDr- Jarmile Siegelové, úplně vlevo druhá oceněná MUDr. Vladislava Míková

V podvečer jsme pak připravili do programu dva nové formáty. Nejdříve pracovní kolegové Mgr. Ota Gál a Mgr. Martin Srp předvedli velmi přesvědčivě zpracovanou rehabilitační kontroverzi na téma "Evidence Based Medicine ano či ne?" a poté ve druhém formátu moderované diskuze k tématu "Co je metoda ve fyzioterapii a jak dále s certifikovanými kurzy" společně diskutovali přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol prof. PaeDr. Pavel Kolář a prezident Unie fyzioterapeutů Mgr. Vladan Toufar, moderátorem diskuze byl doc. Ivan Vařeka. 

Rehabilitační kontroverze - Mgr. Ota Gál (vlevo) a Mgr. Martin Srp se přou na téma EBM ano či ne

Prof. Pavel Kolář a MGr. Vladan Toufar v moderované diskusi, u pultu moderuje doc. Ivan Vařeka

Na závěr odborného programu ještě proběhlo pracovní setkání rehabilitačních částí cerebrovaskulárních center a pak přišel jako společenský vrchol sjezdu tradiční večer s rautem a cimbálovou muzikou ve Společenské domě našeho organizačního partnera Lázní Luhačovice a.s.

Tradiční raut v rámci společenského večera na XVII. sjezdu SRFM

Sobota pak byla dopoledne naplněna přednáškami osmi nejlepších přihlášených prezentací a po ukončení hlavního programu byl sjezd završen odpoledním sonografickým workshopem pro přihlášené účastníky. 

Účastníci sonografického kurzu na závěr XVII. sjezdu SEFM v Luhačovicích

Podělte se s námi o vaše postřehy a hodnocení XXVII. sjezdu SRFM v Luhačovicích v sekci Diskuze na tomto webu. Diskuze je přístupná pro všechny po registraci na našich stránkách přes web proLekare.cz bez ohledu na členství v naší společnosti. 

  • Co se vám v programu líbilo a naopak co jste postrádali? 
  • Jak jste byli spokojeni s organizací jednotlivých částí sjezdu a co by jste navrhli vylepšit?
  • Jaké by jste si přáli Luhačovice 2023?

Děkujeme za podněty.

Luhačovice, pohled na Společenský dům

V tuto chvíli je již stanoven termín XXVIII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, který se bude konat opět v Luhačovicích na konci května 2023, konkrétně v termínu 26. - 27. května 2023. Informace o sjezdu budou průběžně aktualizovány na tomto webu SRFM. 

Autor: MUDr. Pavel Maršálek