25. dubna 2021

Souhrn z 5. schůze výboru SRFM

Tématy 5. schůze výboru SRFM konané on-line byly přípravy XXVII. sjezdu společnosti v Luhačovicích ve vztahu k aktuální epidemické situaci, indikátory rehabilitační péče v iktových a cerebrovaskulárních centrech a další.

Sjezd SRFM plánovaný v tradičním květnovém termínu, byl ve vztahu k epidemické situaci termínově přeložen. Výbor potvrdil rozhodnutí, že preferuje prezenční formu sjezdu a z tohoto pohledu ze čtyř možných náhradních termínů zvolil přesun prezenční formy sjezdu na 1. - 2. října 2021. Všechny podmínky i dosavadní příhlášky zůstávají v platnosti, případné další změny však dle vývoje epidemické situace nelze vyloučit. Aktuální informace o sjezdu budeme přinášet nadále na našem webu v samostatném článku. 

Výbor potvrdil návrh nových indikátorů péče pro rehabilitační části center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Navržené indikátory najdete v plné verzi zápisu v sekci pro členy SRFM, návrh ještě podléhá schválení Ministerstvem zdravotnictví. 

Výbor dále pracoval na přípravě splnění podmínek pro nasmlouvání nově schválených výkonů Navigované nitrosvalové aplikace botulotoxinu k léčbě fokální spastické parézy. Naše návrhy na výkony byly v prosinci schvaleny Pracovní skupinou MZ ČR pro seznam zdravotních výkonů a měly by vejít v platnost od 1. 1. 2022. Podmínkou jejich nasmlouvání bude dle požadavku pojišťoven odbornou společností garantovaný kurz ultrazvukem navigované aplikace botulotoxinu, jehož koncepce byla výborem schválena a je uvedena v příloze zápisu ze schůze. Současně ještě čekáme na připomínky Extrapyramidové sekce České neurologické společnosti.

Výbor potvrdil nový grafický formát časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství, který souvisí i s přechodem k novému vydavateli, společnosti Care Comm s.r.o. V této souvislosti dochází k navýšení ceny ročního předplatného na 600,- Kč při zachovaném počtu čtyř čísel ročně.

Výbor akceptoval změnu na webu SRFM, kdy sekce pro přihlášené je nově nazvaná „Pro členy SRFM“ a v ní je započato s obsahovou náplní stránky Odborné postupy, metodiky a publikace“, kam dány odkazy na navržené další odborné weby a zároveň vložen se souhlasem autorů pro členy SRFM i aktuální dokument Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění COVID-19. Připomínáme, že přístup do sekce mají jen řádní členové SRFM po registraci na webu dle v samostatném článku uvedeného postupu.

Další schůze výboru se bude konat 26. 5. 2021, přpadné podněty k projednání mohou členové zasílat přes na adresu info@srfm.cz do 16. 5. 2021, do předmětu zprávy pro lepší třídění vložte text K PROJEDNÁNÍ NA VÝBOR. 

Kompletní zápis ze schůze včetně příloh je dostupný registrovaným členům SRFM v sekci "Pro členy SRFM"

Autor: MUDr. Pavel Maršálek