Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality První lůžkové oddělení akutní dětské rehabilitace v České republice
28. července 2019

První lůžkové oddělení akutní dětské rehabilitace v České republice

Dne 4. 6. 2019 bylo ve Fakultní nemocnici Praha-Motol slavnostně otevřeno první samostatné lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace.

Oddělení dětské lůžkové rehabilitace je součástí Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol vedené přednostou prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph. D. Slavnostní otevření se konalo 4. 6. 2019 a kmotry oddělení se stali scénárista a herec Zdeněk Svěrák a tenistka Petra Kvitová. Pro podrobnosti ze slavnostního zahájení odkazujeme na tiskovou zprávu FN Motol. 

prof. PaeDr. Pavel Kolář Ph. D. (foto z FN Motol pro web SRFM)
Kmotři dětské rehabilitace FN Motol 5.6.2019 (foto FN Motol pro web SRFM)

Jak uvedl primář oddělení MUDr. Vasil Janko, "oddělení navazuje na léčbu dalších pediatrických klinik a je určeno jak k léčbě dětí po úrazech, operacích či náročné léčbě (např. onkologické), tak pro děti s chronickými problémy. Cílem je využít rehabilitační potenciál u akutních stavů tak, aby došlo k co nejvýraznějšímu zlepšení funkčních schopností, motoriky, soběstačnosti. U chronických pacientů (např. DMO) je pak cílem posouzení dosavadní léčby a v indikovaných případech nastavení nové terapie, a to nejen rehabilitační, ale i medikamentosní, protetické, event. zvážení možnosti operační léčby. K řešení takových případů bude oddělení využívat supekonsiliární posouzení ve spolupráci s dalšími klinikami. Na ústavní léčbu bude navazovat jak ambulantní rehabilitační léčba dětských pacientů, tak eventuálně další ústavní rehabilitace – lázeňská léčba a léčba v odborných léčebných ústavech. Dalším cílem je edukace vysokoškoláků – jak fyzioterapeutů, ergoterapeutů, tak studentů medicíny,  aby se dětská rehabilitace dostala do povědomí všech medicínských oborů."

Oddělení akutní dětské lůžkové rehabilitace má kapacitu 16 lůžek a je umístěno na třetím patře dětské části FN Motol.

Dětská rehabilitace FN Motol lůžka (foto FN Motol pro web SRFM)
Cvičebna dětská rehabilitace (foto FN Motol pro web SRFM)
Trenažery dětská rehabilitace (foto FN Motol pro web SRFM)

Autor: MUDr. Pavel Maršálek