19. listopadu 2019

ParkinsonCare

První česká síť odborníků v léčbě Parkinsonovy nemoci. Projekt ParkinsonCare si klade jako hlavní cíl zajistit nejlepší možnou péči pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Vychází z propracovaného a komplexního modelu péče vytvořeného v Nizozemsku pod jménem ParkinsonNet. Ve spolupráci s nizozemskými kolegy tento projekt postupně implementujeme do českého prostředí.

Ve dnech 14.-16.11.2019 proběhl na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze první kurz Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci (PN). Školení bylo organizováno ve spolupráci s nizozemskými rehabilitačními specialisty, kteří jsou hlavními autory Evropských doporučených postupů pro fyzioterapeutickou léčbu PN a kteří rozšiřují svůj koncept síťové organizace péče po celém světě. V ČR se taková síť jmenuje ParkinsonCare. Jejím cílem je vyškolit v každém z krajů ČR odborníky různých profesí (v prvním kroku fyzioterapeuty), zvýšit u nich znalosti, dovednosti a počet léčených osob s PN. Tyto regionální sítě by postupně měly dosáhnout takové hustoty, aby byla péče pro osoby s PN dostupná v přijatelném dojezdovém čase (podle dotazníkového šetření mezi osobami s PN kolem 36 minut).

Kurz byl cíleně zaměřen na nezbytné minimum neurologických znalostí fyzioterapeuta o PN a dalších parkinsonských syndromech, a dále na vyšetření a terapii (včetně workshopů) klíčových oblastí fyzioterapie, tj. chůze, stabilita, transfery, kondice a manuální činnosti. Do výuky se zapojili také další profese (logopedi a neuropsychologové) a pacientské organizace.

Foto kurz rehabilitatace Parkinsonovy nemoci 2019

Na stránkách www.parkinsoncare.cz naleznete informace o dalších školeních a aktivitách ParkinsonCare.

Parkinson -Care logo A

Autor: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., Mgr. Ota Gál, Ph.D.