4. listopadu 2019

Kulatý stůl v Kladrubech

Ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2019 proběhlo VI. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium. V rámci sympozia byl zorganizován kulatý stůl s tématem rozšíření kranioprogramu v České republice. Panelovou diskuzi moderovala MUDr. Martina Kővári, MHA, místopředsedkyně SRFM.

Na jednání u kulatého stolu kromě zástupkyně SRFM byli přítomni jednak zástupci Rehabilitačních ústavů a Odborných léčebných ústavů Kladruby, Janské Lázně, Luže-Košumberk, Hrabyně či Sanatoria Klimkovice, dále zástupci pojišťoven (VZP a OZP) a také zástupce výboru Cerebrovaskulární sekce při neurologické společnosti ČLS JEP. Byla diskutována možná úhrada nového ošetřovacího dne (00033 - Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku dospělých - v Seznamu výkonů od 2018), který by měly pojišťovny proplácet u těch pacientů se získaným poškozením mozku, kteří vstoupí do programu zintenzivněného rehabilitačního programu a to včetně terapie na robotických přístrojích. Zde se však ukázalo, že tento ošetřovací den má zatím nasmlouván jen Rehabilitační ústav Kladruby, jelikož ostatní poskytovatelé následné rehabilitační péče nejsou plně vybavení v registračním listu vyjmenovanými robotickými přístroji, takže zatím podmínku vstupu do tohoto programu nemohou splnit. Což udivilo zástupce VZP. Naše odborná společnost se opakovaně pokoušela snížit a hlavně zobecnit množství vyjmenované robotické techniky v existující variantě lůžkodne, avšak bezúspěšně. Letos SRFM navíc podala komplexní návrh na změnu tohoto registračnho listu, který bude během listopadu a prosince projednáván na Pracovní skupině pro seznam výkonů MZ, zástupcem SRFM na těchto jednáních je MUDr. Maršálek. Sama zástupkyně OZP však deklarovala, že pojišťovny se jakémukoliv rozvolnění výkonu budou bránit, jelikož kalkulace je právě díky cenám uvedených přístrojů napočítaná na stávající platbu. Ústavy, které by tento výkon chtěly tedy nasmlouvat si budou muset uvedené přístroje zakoupit (snad s výjimkou exoskeletonu), s čímž některé ústavy nakonec souhlasily. Při diskuzi pak padl i návrh sestavit ještě návrh nového ošetřovacího dne, který by byl kompromisem mezi dosud platným ošetřovacím dnem 00022 a novým 00033. K tomu se většina ústavů přikláněla. Bohužel opakovaně z Ministerstva zdravotnictví zaznívá, že vzhledem k nedostatku personálu na ministerstvu nemůžeme ze strany ministerstva počítat s žádnou odbornou pomocí, takže je to tedy v současné době i na aktivitě jednotlivých ústavů, zda-li se spojí a na novém kalkulačním listu zapracují. SRFM jistě je schopna jejich úsilí zaštítit a jako účastník jednání v Pracovní skupině k seznamu výkonů pak hlavně výsledný odborně způsobilý návrh podat a obhajovat. O této otázce za náš výbor budeme znovu se zástupci výše uvedených pracovišť v budoucnu jednat, možná by základem pro tento záměr mohl být kompromisní návrh SRFM nyní předložený k projednání pracovní skupinou na MZ.

Autor: MUDr. Martina Kövári, MHA