30. listopadu 2022

Kongres ISMST 2022

Světový kongres INTERNATIONAL SOCIETY FOR MEDICAL SHOCKWAVE TREATMENT se konal v Praze od 8. do 10. září 2022.

Kongresu se zúčastnilo 200 lékařů a fyzioterapeutů z 36 států. Původní chmurné obavy ohledně počtu účastníků, které reflektují ekonomický výsledek kongresu, se nenaplnily. Vzhledem k postcovidové situaci se nezúčastnili kolegové z Číny a z dalších asijských zemí. Pro obavy z války na Ukrajině přijelo minimum lékařů z Jižní a Severní Ameriky.

ISMST2022 účastníci

Kongres byl zahájen ICC kurzem, kde se přítomní, jak lékaři, tak i fyzioterapeuti seznámili s teorií a praktickou aplikací rázové vlny u jednotlivých patologických stavů organismu. Během kongresu byla pokřtěna kniha ESWT in Neurology autorů Karsten Knoblocha a Tomáše Nedělky. Jedná o první publikaci na toto téma a asi i proto vzbudila velký zájem odborné společnosti. 

ISMTS 2022 kongres sál

Je nezbytné zmínit i velmi úspěšné společenské akce jak v restauraci Mlýnec , tak i v restauraci U Fleků, které byly  účastníky velmi pozitivně hodnoceny.

ISMTS 2022 kongres společeneský večer.

Tato akce byla perfektně organizačně zajištěna společností C-IN (PCO), nutno jmenovitě zmínit Lukáše Čápa.

Kongres zahájili Tomáš Nedělka, prezident kongresu, Wolfgang Schade, Richard Rokyta, Jiří Nedělka. Kongres byl rozdělen do jednotlivých sekcí zahájených vždy klíčovou přednáškou.

ISMTS 2022 kongres postery

Veškerou fotodokumentaci mohou zájemci shlédnout na WEBu konference ISMST 2022.

ISMTS 2022 kongres občerstvení

Sekce a nejdůležitější přednášky kongresu:

1) Nové horizonty využití rázové vlny v regenerativní medicíně

J. Honfeld (Rakousko) - Aplikace rázové vlny peroperačně na srdeční svalovinu, prokázán pozitivní účinek na proces hojení, podstatně méně degenerativních změn - fibrotického typu.

K. Knobloch (Německo) - Transkraniální pulsní stimulace u neurodegenerativních onemocnění, zatím v prvotní fázi, rýsují se slibné výsledky, zatím malý počet pacientů.

2) ESWT ve sportovní medicíně

K.S.Park (Korea) - ESWT (extracorporal shock wave therapy) při úrazech dolních končetin. Prezentovaná studie 150 pacientů dokumentovala úspěšnost použití ESWT u různých  potraumatických stavů dolních končetin.  

Karsten Knobloch (Německo) - ESWT v profesionálním sportu. Jeden z největších odborníků na sportovní medicínu ve zvané přednášce prezentoval mnoholeté zkušenosti u profesionálních špičkových fotbalistů.

Rainer Mittermayr (Rakousko) - Nové horizonty léčby ramenního kloubu. Biomechanické zlepšení pooperačních stavů chronické léze rotátorové manžety pomocí fokusované RV, skupina 30 pacientů, demonstrována na MRI.

Aston Nagai (Katar) – Osmiletá retrospektivní studie sportovců léčených rázovou vlnou. Studie na 910 pacientech, fokusovaná RV potvrdila úspěšnost při sportovních úrazech, bolestivých syndromech muskuloskeletálního typu s urychlením návratu ke sportovním aktivitám, akcentovány benefity této léčebné metody.

3) ESWT v neurologii

Tomáš Nedělka (Česká republika) – ESWT postavení v roce 2022. Seznámení auditoria s nejmodernějšími trendy vývoje ESvyužití WT, klinických zkušeností a možných perspektiv.

Karin Freitag (Španělsko) - ESWT v časných stádiích Alzheimerovy choroby. Aplikační schéma - 6000 pulses/session: 800 pulses in both frontal areas, 400 pulses on each parietal area and 600 pulses on the precunean area before repeating the same sequence once (short pulses of 3 microseconds, 0.2–0.3 mJ/mm2). Pacienti byli sledování opakovaně po dobu 3 měsíců, výsledky jsou slibné, zatím menší sledovaná skupiny.

Pavel Novák (Švýcarsko) - Transkraniální pulsní stimulace (TPS) ve srovnání s transkraniálním fokusovaným UZ. Aplikační schéma Pulse repetition frequency 4–8 Hz 0.5–5 MHz Pressure amplitude 5–25 MPa 0.1–3 MPa EFD 0.01–0.25mJ/mm2 ––– Average power density 0.1 W/cm2 25 W/cm2 Biological effects many (mechanotransduction). Větší efekt dosažen při použití ESWT.

Hennig Lohse- Busch (Německo) - Dlouhodobé sledování pacientů po léčbě transkraniální pulsní stimulaci s pacientů s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Hodnocen malý počet pacientů, i po jednom roce možno konstatovat, že se proces výrazněji neprogredoval, rovněž hodnoceno částečné zlepšení ADL.

4) ESWT v dermatologii

Takuro Sugiyama (Japonsko) - ESWT v léčbě nehojících se kožních defektů končetin. Po 3 seriích po 6 aplikacích zhojení kožních defektů.

Carlos Leal (Kolumbie) - ESWT v léčbě leprózních vředů. I v této, pro nás zcela exotickém onemocnění, došlo po opakovaných aplikacích ke zlepšenému hojení leprózních vředů.

5) ESWT v sexuálním životě

Igor Motil (Česká republika) - ESWT u erektilní dysfunkce. Při aplikaci nízkoenergetické rázové vlny zlepšení po 6 sezeních. Zajímavý byl výskyt těchto problémů u Postcovid pacientů, kde vysvětlení je v endoteliální dysfunkci.

Hartmut Post (Německo) - ESWT u pacientů s Peyronovou chorobou. Velmi dobře dokumentovaný výsledek tohoto problému.

6) Radial pressure wave (RPW - nízkoenergetická rázová vlna)

Heinz Lohrer (Německo) - RPW ve sportovní medicíně. 

Jakub Katolický (Česká republika) - Jak a proč používáme RPW ve fyzioterapii. V této přednášce autor demonstroval účinnost fokusované rázové vlny na entezopatii Achillovy šlachy prostřednictvím USG.

Paul Hobrough (Velká Británie) - RPW jako přípravná fáze běžců s použitím RPW. Pozitivní reakce na RPW na triggery, svalový spasmus, nejlépe aplikovat 3-7 dní před závodem

7) Současná vývoj ESW v ortopedii a traumatologii

Jose Ramon Aranzabal (Španělsko) - Osteitis pubis u hráčů fotbalu. Závažný posttraumatický stav, aplikace fokusované rázové vlny a další rehabilitace byly efektivní.

8) ESWT v kloubní aplikaci a sledování reakce chrupavky

José Eid (Brazílie) - ESWT při léčbě gonartrózy. Ve 3 sériích po 6 aplikacích fokusované rázové vlny bylo dosaženo u gonartrózy 3. stupně zlepšení, přetrvávající 3 měsíce.

Carlos Leal (Kolumbie) - ESWT u pokročilé gonartrozy. Dosaženo snížení bolesti , zlepšení funkce, prezentováno aplikační schéma kombinující fokusovanou rázovou vlnu radiální a HILT laser.

 Maria Cristina D´Agostino (Itálie) - ESWT u edému kostní dřeně, kdy a proč? Pro tuto diagnózu u kyčelního kloubu, po aplikaci fokusované rázové vlny pacienti byli sledováni po dobu 2, 3 a 6 měsíců. Edém dle Harris skóre zredukován z 981 na 107 s výrazným snížením bolesti a zlepšení funkce, umožněna normální režim ADL.

9) ESWT při léčbě bolesti

Ludger Gerdesmeyer (Německo) - Pochopení bolesti. Přednáška která perfektně dokumentuje nejnovější poznatky o vzniku bolesti, možnosti léčby při použití ESWT, akcentující poznatky principu "mechanotransdukce".

10) Závěrečná přednáška

Jiří Nedělka (Česká republika) - Pražská škola manuální terapie a ESWT: 20 letá zkušenost. Autor zde prezentoval své zkušenosti, dokumentoval, že kombinace manuální terapie dle Pražské školy a ESWT představují velmi efektivní léčebnou metodu.

Zprávu o kongresu zpracoval a zaslal MUDr. Jiří Nedělka. 

ISMTS 2022 kongres MUDr. Nedělka