Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Dotazník hodnocení kvality života WHODAS 2.0
27. července 2019

Dotazník hodnocení kvality života WHODAS 2.0

Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky informujeme o vytvoření české verze dotazníku WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule 2.0) pro jednoduché vyhodnocení a standardizované zaznamenání disability pacienta.

Autoři: Dana Krejčová, Miroslav Zvolský, Petra Sládková, Linda Medková

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) vytvořil českou verzi dotazníku WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule 2.0) pro jednoduché vyhodnocení a standardizované zaznamenání disability pacienta. Originální dotazník byl vyvinut Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a je poskytován zdarma. Dotazník vychází z principů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v praxi, ale je založen na subjektivním vnímání disability pacientem a přizpůsoben jednoduchému použití v klinické praxi.  WHODAS 2.0 je určen především pracovníkům v rehabilitaci a sociálním pracovníkům a umožňuje hodnocení kvality života pacienta a následnou identifikaci aktuálních potřeb pacientů, stanovení léčby a dalších intervencí, měření výsledků terapie a její efektivity, určení priorit v následné péči, určování pracovní a sociální schopnosti. Velikou výhodou dotazníku je, že vyplnění nezabere více než 20 minut.

Do českého jazyka byly přeloženy verze se 36 otázkami pro odborného testujícího a verze se 36 otázkami pro samostatné vyplnění pacientem. Dotazník obsahuje 6 domén. Jedná se o Kognici, Mobilitu, Sebeobsluhu, Vztahy s lidmi, Životní aktivity (domácnost, práce, škola) a Účast ve společnosti.  Všechny položky je nutno vyplnit pro přesné vyhodnocení dotazníku. Na konci dotazníku se vyskytují tři dodatečné otázky týkající se počtu dnů, kdy se problémy vyskytovaly.

ÚZIS ČR vytvořil dotazník také ve formě interaktivní webové aplikace, která umožňuje okamžitě zaznamenávat odpovědi a po vyplnění dotazníku rovnou vypočítá výsledné skóre. Dotazník lze následně vytisknout či uložit data ve formátu XML pro případné další zpracování. Webová aplikace je k dispozici ve verzi se 36 otázkami pro odborného testujícího a ve verzi se 36 otázkami pro samostatné vyplnění. V době elektronizace je tato aplikace výhodným řešením pro používání dotazníku WHODAS 2.0.

Veškeré informace o dotazníku, materiály ke stažení a odkaz na webovou aplikaci naleznete na stránkách ÚZIS ČR: https://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS.

Kontakt na autory sdělení:

Ing. Dana Krejčová,

Oddělení klinických klasifikací, ÚZIS ČR
+420 224 972 618

Autor: MUDr. Pavel Maršálek