Mikulov
Kalendář

XI. dny fyzioterapie a lázeňství

Místo konání:

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov,

Téma:

Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství, Varia

Pořadatel:

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Url:

http://www.fyzioterapeuticke-dny.cz

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční konferenci „DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“, která je v pořadí již jedenáctá. Konferenci ve dnech 15. – 16. října 2020 v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově pořádá Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Katedra fyzioterapie LF MU.

Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a Varia“. Odborný program konference, který bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory, bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Konference je určena pro lékaře interních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Cílem pořadatelů je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

Zájemcům o aktivní účast (autorům přednášky) si dovolujeme sdělit, že přednášku je možné přihlásit do 8. září 2020.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a další organizační detaily najedete na www.fyzioterapeuticke-dny.cz

Spolu s pořadateli věříme, že Vás tematické zaměření zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu programu konference.

Těšíme se na Vaši účast

SYMMA, spol. s r.o., kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy


Zpět na výpis akcí