Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Rehabilitační akce Workshop Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu
Botulotoxin aplikace DK
Kalendář

Workshop Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu

Místo konání:

Hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha,

Téma:

Aplikace botulotoxinu na dolní končetině pod ultrazvukovou navigací

Pořadatel:

Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Ke stažení:

Pozvánka

Url:

http://www.forinel.eu/workshop

Workshop je vhodný pro neurology a rehabilitační lékaře, kteří chtějí aplikovat nebo již aplikují botulotoxin
pomocí ultrazvuku.

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop spojený s křestem a prezentací nového NAVIGAČNÍHO ATLASU DOLNÍ KONČETINY pro aplikaci botulotoxinu, který funguje na bázi interaktivní internetové aplikace. Atlas umožňuje práci s navigačními kresbami, fotografiemi, obrázky a videi ultrazvuku s cílem získat praktické znalosti při vyhledávání a injekční aplikaci botulotoxinu do jednotlivých svalů dolní končetiny postižené spasticitou nebo dystonií. Atlas má ambici být nástrojem pro výuku a klinickou práci začínajících i zkušených lékařů, neboť vedle často aplikovaných svalů přináší návody, jak vyhledat a aplikovat svaly, které se aplikují spíše výjimečně.

Workshop je vhodný pro neurology a rehabilitační lékaře, kteří chtějí aplikovat nebo již aplikují botulotoxin pomocí ultrazvuku.

Každý účastník semináře obdrží uživatelskou licenci ATLASU zdarma.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 3 kredity.

Odborný program:

  • 16.30 –17.00 Registrace
  • 17.00 –17.15 Představení koncepce ATLASU
  • 17.00 –19.00 Interaktivní práce s ATLASEM formou praktických ukázek interaktivního vyšetřování jednotlivých segmentů a svalů DK s použitím ultrazvuku
  • 19.00 –19.30 Panelová diskuse
  • Po ukončení akce Vás zveme na malé občerstvení.

Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Autor: MUDr. Yvona Angerová, Ph. D.


Zpět na výpis akcí