Ultrazvuk myoskeletální
Kalendář

Praktický kurz sonografie pohybového aparátu

Místo konání:

Anatomický ústav 1. LF UK v Praze, U nemocnice 3, Praha,

Téma:

Praktický kurz sonografie pohybového aparátu

Pořadatel:

Ortopedické centrum s.r.o.

Ke stažení:

Pozvánka

Url:

http://www.ortopedicke-centrum.cz/registrace/registrace.php

Kurz sonografie pohybového aparátu je koncipován prakticky. Po teoretickém zopakování relevantní anatomie a postupu sonografického vyšetření dané krajiny bude následovat praktický nácvik ve skupinách (max. 6 na jedno stanoviště) s ultrazvukovými přístroji a lektory. Kurz je rozdělen na dvě samostatné části. V první části kurzu je probírána sonografie horní končetiny, ve druhé části dolní končetiny. Praktická část kurzu je založena na standardních vyšetřovacích postupech, doplněných o příslušná grafická zobrazení vyšetřovacích poloh pacienta, sonogramů a jejich obrazových schémat. Tato kompletní sestava vyšetřovacích protokolů vychází s významnou podporou České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu jako supplementum časopisu Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Na tvorbě vyšetřovacích protokolů se kromě autorů kurzu, kterými jsou zkušení sonografisté – rehabilitační lékař MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. a ortoped MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. podíleli také dva významní odborníci v oboru sonografie, a to prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. a doc. MUDr. Luboš Hrazdira CSc. Koncept a náplň obou částí kurzu splňuje vzdělávací předpoklady oboru muskuloskeletální sonografie České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

Odborní garanti kurzu:

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha


Zpět na výpis akcí