Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Rehabilitační akce Mezinárodní konference na počest prof. Pfeiffera a prof. Švestkové
klinika rehabilitačního lékařství Albertov
Kalendář

Mezinárodní konference na počest prof. Pfeiffera a prof. Švestkové

Místo konání:

Velká posluchárna Kliniky Rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha, Albertov 7,

Téma:

Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Pořadatel:

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha

Ke stažení:

Pozvánka

Url:

https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/aktualni-akce-kliniky

Zveme vás na 13. konferenci s mezinárodní účastí na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. – Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny.

V programu mimo jiné vystoupí: prof. Levent Özçakar, MD, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turecko, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. Gaynor Sadlo, Ph.D., PGDip TCDHE, Dip OccThy, FCOT, NFT, prof. MUDr. Marcela Lippertová – Grűnerová, Ph.D., Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čech, MUDr. Jana Zárubová a další.

Přihlášky zasílejte na: marie.neprasova@lf1.cuni.cz do konce února 2020. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce a informace

Autor: MUDr. Yvona Angerová, Ph. D.


Zpět na výpis akcí