Přednášející: Prof. PaedDr.. Pavel Kolář, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Vstup zdarma, počet účastníků omezen. 


Zpět na výpis akcí