Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci IX. Berounský rehabilitační den, věnovaný funkční diagnostice a terapii vertebrogenních poruch.

Přednášející:  Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Důležité informace, program a on-line registrace jsou k dispozici na webových stránkách akce.

Těšíme se na Vaši účast 

Za organizační výbor: prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzala Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP


Zpět na výpis akcí