Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Rehabilitační akce 24th World Congress of International Society of Medical Shockwave Therapy
Praha1
Kalendář

24th World Congress of International Society of Medical Shockwave Therapy

Místo konání:

Cortinthia Hotel Prague, Kongresová 1, Praha,

Téma:

Terapie rázovou vlnou

Pořadatel:

International Society for Medical Shockwave Treatment (ISMST)

Ke stažení:

Pozvánka

Url:

https://ismst2022.com/

Vážení a milí kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na unikátní akci medicínského využití rázové vlny – 24th World Congress of International Society of Medical Shockwave Therapy, který se bude konat 8. – 10. září 2022 v Corinthia Hotel Praha. Kongres bude probíhat v angličtině za účasti předních odborníků zabývajících se rázovou vlnou z celého světa.

Přípravy kongresu jsou v plném proudu – již jsme spustili specializovanou webovou stránku kongresu www.ismst2022.com s registračním portálem pro účast i podání abstraktů. Najdete zde také
všechny důležité informace o organizaci kongresu, místě konání a také aktuality o společenském programu. V případě, že byste se chtěli podělit o svou práci v rámci přednášek, mějte prosím na paměti, že termín odevzdání abstraktů je 13. dubna 2022. 

První den, 8. září 2022, proběhne na místě kongresu Mezinárodní certifikační kurz (ICC) pro lékaře i fyzioterapeuty s aktualizovaným programem, ve kterém získáte ty nejlepší praktické zkušenosti s používáním technologie rázové vlny od certifikovaných instruktorů ISMST. 

Součástí kongresu bude i prezentace renomovaných výrobců technologií rázové vlny a pokud uvažujete o nákupu přístroje do své ordinace, budete si jej moci vyzkoušet.

Program bude akreditován evropskými kredity celoživotního vzdělávání a bude žádáno o udělení kreditů také ČLK, UNIFY a SKF. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím kancelář kongresu – info@ismst2022.com.

Budeme se na Vás těšit!
Se srdečným pozdravem,
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Congress President
24th World Congress of ISMST


Zpět na výpis akcí