Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Zveřejněn program semináře sekce neurorehabilitace SRFM
8. ledna 2020

Zveřejněn program semináře sekce neurorehabilitace SRFM

Neurorehabilitační sekce Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá 22.ledna 2020 v Lékařské domě seminář s tématy Kognitivní rehabilitace a DMO v dospělém věku.

Odborný program najdete v odkazu Seminář sekce neurorehabilitace SRFM - viz též Odborné akce.

V části věnované kognitivní rehabilitaci vystoupí mimo jiné: PhDr. Petr Nilius, Ph.D., PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., Mgr. Mária Krivošíková, PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

V části věnované DMO v dospělém věku vystoupí mimo jiné: MUDr. Martina Kövári, MHA, Mgr. Blanka Vlčková, PaedDr. Irena Zounková, Ph.D., MUDr. Lenka Smetanová

Začátek 9:00, vstup volný. 

Autor: MUDr. Martina Kövári, MUDr. Yvona Angerová, Ph. D.