Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality XXVIII sjezd SRFM Luhačovice 2023 - první ohlášení
2. října 2022

XXVIII sjezd SRFM Luhačovice 2023 - první ohlášení

Termín konání 26. - 27. května 2023

Termín XXVIII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, který se bude konat opět v Luhačovicích, je stanoven na 26. - 27. května 2023.

Sjezd zajišťuje organizační výbor ve složení MUDr. Pavel Maršálek a doc. MUDr. Ivan Vařeka ve spolupráci s organizačním partnerem Lázně Luhačovice a.s.

Přihlášky k aktivní účasti budou otevřeny v průběhu prosince 2022 a to tentokrát na tomto webu SRFM.

Programový výbor bude pracovat ve složení doc. PhDr. Ondřej Čakrt, MUDr. Kamal Mezian, MUDr. Peter Wágner a doc. MUDr. Ivan Vařeka. 

Konečný termín pro podání přihlášky k aktivní účasti je stanoven 15. 2. 2023, program bude zveřejněn nejpozději 15. 3. 2023

Přihlášky k pasivní účasti včetně nabídky ubytování a realizaci všech platebních operací bude i v roce 2023 zajišťovat náš organizační partner Lázně Luhačovice a.s. Otevření registrace k pasivní účasti předpokládáme v březnu 2023. 

Webové stránky www.srfm.cz budou i nadále přinášet aktuální a oficiální informace ke sjezdu. SLEDUJTE NÁS!