2. prosince 2022

XXVIII. sjezd SRFM Luhačovice 2023

Termín XXVIII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP v Luhačovicích je stanoven na 26. - 27. května 2023.

Programový výbor pracuje ve složení:

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, MUDr. Kamal Mezian, MUDr. Peter Wágner a doc. MUDr. Ivan Vařeka. 

Program sjezdu přinese:

1) Čtyři kompaktní tématické bloky vyžádaných příspěvků s praktickými demonstracemi

  • I. Jak na motorické disociativní (konverzní) poruchy?
  • II. Jak na vertigo?
  • III. Jak na poruchy pánevního dna?
  • IV. Jak rehabilitovat geriatrického pacienta?

2) Tři bloky vybraných přednášek z přihlášek k aktivní účasti na téma "Varia rehabilitace"

3) Diskusní panel "Rehabilitační kontroverze"

4) Posterovu sekci s aktivní prezentací přihlášených posterů

5) Firemní workshopy v rámci programu a prezence firem v rámci výstavního prostoru

6) Sonografický workshop po skončení plenárního programu sjezdu

7) Jmenování nových čestných členů společnosti, plenární schůzi členů SRFM, v pořadí již 3. pracovní setkání zástupců rehabilitačních částí cerebrovaskulárních center a nově připravujeme i setkání primářů či vedoucích pracovníků akreditovaných pracovišť. 

a samozřejmě i tradiční společenský večer. 

Přihlášky k aktivní účasti:

jsou právě otevřeny na tomto webu SRFM - viz Přihlášky k aktivní účasti na XVIII. sjezd SRFM Luhačovice. Konečný termín pro podání přihlášky k aktivní účasti je stanoven 15. 2. 2023, program bude zveřejněn nejpozději 15. 3. 2023

Sjezd zajišťuje organizační výbor

ve složení MUDr. Pavel Maršálek a doc. MUDr. Ivan Vařeka ve spolupráci s organizačním partnerem Lázně Luhačovice a.s.

Přihlášky k pasivní účasti

včetně nabídky ubytování a realizaci všech platebních operací bude i v roce 2023 zajišťovat náš organizační partner Lázně Luhačovice a.s. Otevření registrace k pasivní účasti proběhne v březnu 2023, odkaz bude i našem webu. 

Webové stránky www.srfm.cz budou i nadále přinášet aktuální a oficiální informace ke sjezdu. SLEDUJTE NÁS! 

Autor: MUDr. Pavel Maršálek