Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny odložen
3. září 2021

XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny odložen

Vážené kolegyně, vážení kolegové, s omluvou jsme nuceni vám oznámit, že XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny plánovaný na 1. a 2. října 2021 v Luhačovicích se v daném termínu konat nebude. Důvodem rozhodnutí o zrušení termínu sjezdu je ....

... velmi malý zájem o účast na sjezdu, kdy pouhých 65 zaplacených registračních poplatků k 30. 8. 2021 nám nedává naději na ekonomickou rentabilitu sjezdu a má vliv i na významné snížení zájmu vystavovatelů. Děkujeme všem, kteří nám včasnou platbou dali naději, nicméně v nejisté době si naše odborná společnost nemůže dovolit riskovat větší ekonomickou ztrátu. Všechny zaplacené poplatky budou v plné výši vráceny. Děkujeme společnosti Lázně Luhačovice a.s. za vstřícnost a poskytnutou spolupráci.

Současně vám chceme sdělit, že začínáme pracovat na organizaci sjezdu v obvyklém květnovém termínu v roce 2022. Informace budou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší společnosti www.srfm.cz .

Děkujeme za pochopení

Za výbor Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP:

  • MUDr. Michal Říha, Ph.D. – předseda společnosti
  • MUDr. Pavel Maršálek – místopředseda společnosti
  • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. – místopředsedkyně společnosti
  • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. – vědecký sekretář a odborný garant kongresu

V Praze dne 3. 9. 2021