Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny Luhačovice 2021
20. května 2021

XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny Luhačovice 2021

Termín: 1. - 2. 10. 2021.
Motto: "Návrat ke kořenům"
Odborné téma: "Kinezioterapie - principy a průsečíky a varia"

 

2. INFORMACE ke dni 20. 5. 2021

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS J. E. Purkyně a Česká lékařská komora Zlín si Vás dovolují pozvat na 

XXVII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY, 

který se koná ve dnech 1. - 2. října 2021 v Luhačovicích. 

Luhačovice - Společenský dům přes zahradu

Doufáme, že sjezd bude restartem života společnosti, kdy před covidem necháme to špatné a po covidu obnovíme to dobré, co v nás je. I proto jsme přichystali pro letošní rok návrat do místa, kde sjezdy naší společnosti začínaly, do historických prostor Společenského domu v Luhačovicích. Doufáme, že krásná budova z roku 1935, postavená dle projektu architekta Františka Roitha a řazená průvodci mezi stavby ve stylu akademické secese a klasicizujícího modernismu se zřetelnými funkcionalistickými rysy s mnohým původním vybavením blízkým stylu art deco, vdýchne sjezdu klidnou a rozvážnou atmosféru úniku z uspěchaného světa. A také doufáme, že nám situace umožní v ní opět uspořádat i tradiční společenský večer.

Luhačovice - Společenský dům sál 1
Luhačovice - Společenský dům interiér

Přes výše uvedený optimismus není vše v našich rukách, a proto prosíme o pozorné pročtení instrukcí i závazků registrace, včetně možné potřeby prokázání "bezinfekčnosti". 

Motto: "Návrat ke kořenům"

Odborné téma:        

 • Kinezioterapie – principy a průsečíky
 • Varia

Programový výbor

 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • MUDr. Martina Kövári, MHA
 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian. Ph.D.

Organizační výbor:

 • MUDr. Jiří Hnátek
 • MUDr. Pavel Maršálek
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • Mgr. Josef Urban

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Přihlášky k aktivní účasti:

Přihlášky k aktivní účasti jsou uzavřeny. Podané přihlášky jsou platné.

Hlavní (prezentující) autor je osvobozen od účastnického poplatku konference. Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti. 

Při příležitosti XXVII. sjezdu SRFM bude vydán Sborník abstrakt s přiděleným číslem ISBN.

Přihlášky k pasivní účasti: 

Přihláška je přijímána jen v elektronické podobě - Přihlašovací formulář na stránkách Lázně Luhačovice a.s.

PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI

Dosavadní přihlášky jsou v případě zaplaceného účastnického poplatku platné. V případě, že někomu nevyhovuje nový termín, má možnost se odhlásit do 30. 6. 2021 a bude mu navrácen poplatek v plné výši. Pro dosud nepřihlášené zájemce je prodloužena doba přihlášení za zvýhodněný poplatek do 30. 6. 2021.

Přihláška se považuje za plnohodnotnou až k datu zaplacení účastnického poplatku. 

Účastnický poplatek při přihlášce a provedení platby do 30. 6. 2021 v elektronické podobě dle vystavené faktury je stanoven takto: 

 • lékaři členové SRFM
 • 1000 Kč
 • lékaři ostatní
 • 1500 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci členové SRFM
 • 600 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci ostatní
 • 900 Kč

Členové SRFM jsou zvýhodněni jen při včasné registraci a platbě do 30. 6. 2021. Podmínkou je členství v SRFM schválené nejpozději k datu 1. 1. 2021.  

Od 1. 7. 2021 do 23. 8. 2021 je registrace možná nadále elektronicky, ale již bez zvýhodněné ceny za poplatek:

 • lékaři
 • 1800 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci
 • 1200 Kč

Příjem přihlášek bude ukončen při dosažení limitu 200 účastníků. O případném navýšení kapacity a prodloužení příjmu přihlášek rozhodne organizační výbor dle situace na svém zasedání 30. 8. 2021. Upozorňujeme, že možnost účasti bez předem podané přihlášky a předem zaplaceného účastnického poplatku nebude v letošním roce garantována. 

V případě restrikcí a nutného omezení účasti budou upřednostněni účastníci v tomto pořadí:

 • přihlášení do 20. 5. 2021 s již zaplaceným účastnickým poplatkem
 • členové SRFM včasně přihlášení do 30. 6. 2021 dle data zaplacení účastnického poplatku
 • přihlášení dle data zaplacení účastnického poplatku, od 1. 7. 2021 již bez zohlednění členství v SRFM 

Storno účastnického poplatku:

 • do 30. 6. 2021 - 0%
 • od 1. 7. 2021 do 23. 8. 2021 - 50%
 • od 24. 8. 2021 do 15. 9 2021 - 75%
 • od 16. 9. 2021 - 100%

Upozornění pro účastníky:

Pořadatel upozorňuje, že dle v době sjezdu aktuálně platného nařízení MZ ČR může být pro vstup na sjezd vyžadováno potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 nebo negativní oficiální PCR či antigenní test SARS-CoV-2 a může platit povinnost vstupu na jednání jen s respirátorem. Pořadatel upozorňuje, že případný jakýkoliv takovýto požadavek je zásahem vyšší moci, účastník s možností těchto požadavků přihlášením a zaplacením účastnického poplatku vyjadřuje souhlas a v případě zákazu vstupu na jednání sjezdu při nesplnění takovýchto požadavků není tato skutečnost důvodem k vrácení účastnického poplatku.

V případě povinného omezení kapacity bude registrační poplatek odmítnutým účastníkům v plné výši navrácen.

V případě úplného zrušení sjezdu v plánovaném termínu bude registrační poplatek převeden na nový termín sjezdu nebo na žádost účastníka v plné výši navrácen. 

Registrace

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání sjezdu ve Společenském domě v Luhačovicích, Lázeňské náměstí, ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 15:00 do 20:00 hod. a dále pak po celou dobu jednání.

Společenský večer

Tradiční společenský večer s cimbálovou muzikou a rautovým pohoštěním se uskuteční v pátek 1. 10. 2021 od 20 hodin ve Společenském domě. Příspěvek 300 Kč. Vstup ve společenském oděvu.

Ubytování

Ubytování bude zařizováno přihlášeným dle jejich zájmu jen v ubytovacích kapacitách Lázně Luhačovice a.s., ubytování mimo tyto kapacity si zařizují účastníci sami.

Pro ubytování v ubytovacích kapacitách Lázně Luhačovice a.s. platí storno dle obchodních podmínek Lázně Luhačovice a.s., minimální stornopoplatek při zrušení ubytovacích služeb bude garantován do 8. 9. 2021 ve výši 10 %. Pro ubytovací kapacity jiné platí vždy obchodní podmínky zařízení, kde si účastník ubytování objednal.

Pouze v případě, že by byly ubytovací služby uzavřeny z důvodu vládního nařízení nebo jiné vyšší moci, budu platby rezervace ubytování vráceny v plné výši.

Nabídku ubytování dle kategorií najdete na webových stránkách v rámci přihlášky na sjezd -

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Každý účastník obdrží „Potvrzení o rezervaci“ s podrobnými informacemi k platbě.

Stravování

Obědy budou podávány po oba dva dny ve Společenském domě, cena je 250 Kč za jeden oběd. Objednané stravování je nutné uhradit předem. Cena snídaně je zahrnuta do ceny ubytování a objednává se v rámci objednání ubytování. 

Parkování

Parkování lze rezervovat při objednávce ubytování. V případě ubytování mimo kapacity Lázně Luhačovice, a.s. dostanete informace ohledně parkování při registraci.

Ultrazvukový workshop

Po skončení sjezdu bude uspořádán ultrazvukový workshop na téma: Diagnostika afekcí kyčle a kolene. Workshop se uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 po oficiálním skončení sjezdu ve Společenském domě, trvání v délce 4 hodiny.

Přihláška na workshp se podává výhradně v elektronické podobě do 30. 6. 2021 na webových stránkách Lázně Luhačovice a.s.

PŘIHLÁŠKA WORKSHOP

Počet účastníků je omezen na 20, přednost mají členové SRFM a účastníci sjezdu. Účastnický poplatek za workshop je 1200 Kč.

Lektoři workshopu:

 • MUDr. Martina Kővári, MHA, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o., Litoměřice
 • MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D., Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Nedělka s.r.o., rehabilitační a neurologické centrum, Praha
 • MUDr. Karolína Sobotová, Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o., Litoměřice
 • MUDr. Karolína Bílková, Body Solution Clinic, s.r.o., Praha

Úhrada služeb

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednané služby (účastnický poplatek, ubytování, stravování, společenský večer) je nutné uhradit předem zálohovou fakturou, složenkou, bankovním převodem, nebo kartou online. Každý účastník obdrží „Potvrzení služeb“ s dalšími informacemi. Případná platba dokoupených služeb dle jejich dostupné kapacity na místě je možná pouze v hotovosti v Kč. 

Upozorňujeme, že možnost účasti bez předem podané přihlášky a předem zaplaceného účastnického poplatku nebude v letošním roce garantována. 

Kontakt: 

Elektronické přihlášky k aktivní i pasivní účasti a na workshop naleznete na stránkách Lázně Luhačovice a.s. - o nás - odborné sjezdy.

Kontaktní adresy:

Informace k ubytování, stravování a platbám:

Karin Gregůrková, prodejní oddělení ředitelství a.s., Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice,  tel.: 577 682 239, e-mail: gregurkova@lazneluhacovice.cz

 

PROGRAM: 

Finální program bude zveřejňěn zde na stránkách SRFM nejpozději k 10. 6. 2021, zatím přinášíme přehled vyzvaných přednášejících. 

Vyzvané přednášky

 • Průsečíky rehabilitačních metod (prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.)
 • Historické souvislosti a vazby rehabilitačních systémů (MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.)
 • Od reflexní lokomoce k dynamickému systému (doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.)
 • Fascie jako jiná perspektiva aneb existuje hranice mezi funkčními a strukturálními poruchami? (Mgr. Zdenek Čech)

Diskuzních panel Rehabilitační kontroverze

 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • Mgr. Ota Gál, Ph.D.
 • prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.
 • Mgr. Vladan Toufar
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Těšíme se na vás v Luhačovicích

Luhačovice pohled na město
Luhačovice - Společenský dům od řeky

Aktualizováno k 20. 5. 2021

Autor: MUDr. Pavel Maršálek