Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny Luhačovice 2021
7. dubna 2021

XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny Luhačovice 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZMĚNA TERMÍNU - nově 1. - 2. října 2021
Další detaily a termíny související s přeloženým termínem sjezdu budou upřesněny během dubna.

 

1. INFORMACE ke dni 7. 4. 2021

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS J. E. Purkyně, Česká lékařská komora Zlín, si Vás dovolují pozvat na 

XXVII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY, 

který se koná ve dnech 1. - 2. října 2021 v Luhačovicích. 

Téma:        

 • Kinezioterapie – principy a průsečíky
 • Varia

Programový výbor

 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.
 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • MUDr. Martina Kövári, MHA
 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • MUDr. Kamal Mezian. Ph.D.

Organizační výbor:

 • MUDr. Jiří Hnátek
 • MUDr. Pavel, Maršálek
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

ZÁKLADNÍ INFORMACE - TERMÍNY BUDOU ZNOVU UPŘESNĚNY BĚHEM DUBNA 2021

Přihlášky k aktivní účasti:

Přihláška k aktivní účasti výhradně v elektronické podobě do 31. 1. 2021 - Přihlašovací formulář na stránkách Lázně Luhačovice a.s.

- PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI

Dodržujte, prosím, důsledně formální pravidla a obsahové požadavky uvedené v pokynech ke zpracování a přihlášení abstraktu.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI

Programový výbor sjezdu si vyhrazuje právo výběru odborných sdělení, která budou zařazena do programu. Autoři budou o přijetí přednášky informováni do 5. 3. 2021.

Hlavní (prezentující) autor je osvobozen od účastnického poplatku konference. Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti. 

Při příležitosti XXVII. sjezdu SRFM, bude vydán Sborník abstrakt s přiděleným číslem ISBN.

Přihlášky k pasivní účasti: 

Přihláška je přijímána jen v elektronické podobě - Přihlašovací formulář na stránkách Lázně Luhačovice a.s.

PŘIHLÁŠKA K PASIVNÍ ÚČASTI

Účastnický poplatek při přihlášce a provedení platby do 31. 3. 2021 v elektronické podobě dle vystavené faktury je stanoven takto: 

 • lékaři členové SRFM
 • 1000 Kč
 • lékaři ostatní
 • 1500 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci členové SRFM
 • 600 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci ostatní
 • 900 Kč

Členové SRFM jsou zvýhodněni jen při včasné registraci a platbě do 31. 3. 2021. Podmínkou je členství v SRFM schválené nejpozději k datu 1. 1. 2021.  

Od 1. 4. 2021 je registrace možná až na místě sjezdu a poplatek s úhradou pouze v hotovosti činí:

 • lékaři
 • 1800 Kč
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci
 • 1200 Kč

Registrace

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání sjezdu v Městském domě kultury Elektra v Luhačovicích ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 15:00 - 20:00 hod., dále pak po celou dobu jednání

Společenský večer

Tradiční společenský večer s cimbálovou muzikou a rautovým pohoštěním se uskuteční v pátek 28. 5. 2021 od 20 hodin ve Společenském domě. Příspěvek 300 Kč. Vstup ve společenském oděvu.

Ubytování

Nabídku ubytování dle kategorií najdete na webových stránkách v rámci přihlášky na sjezd -

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Každý účastník obdrží „Potvrzení o rezervaci“ s podrobnými informacemi k platbě.

Stravování

Oběd hotel Palace a hotel Alexandria 250 Kč. Objednané stravování je nutné uhradit předem. Cena snídaně je zahrnuta do ceny ubytován a objednává se v rámci přihlášky k účasti. 

Parkování

Parkování lze rezervovat při objednávce ubytování. V případě ubytování mimo kapacity Lázně Luhačovice, a.s. dostanete informace ohledně parkování při registraci.

Ultrazvukový workshop

Po skončení sjezdu bude uspořádán ultrazvukový workshop na téma: Diagnostika afekcí kyčle a kolene. Workshop se uskuteční v sobotu 29. 5. 2021 po oficiálním skončení sjezdu, trvání v délce 4 hodiny.

Přihláška na workshp se podává výhradně v elektronické podobě do 31. 1. 2021 na webových stránkách Lázně Luhačovice a.s.

PŘIHLÁŠKA WORKSHOP

Počet účastníků je omezen na 25, přednost mají členové SRFM a účastníci sjezdu. Účastnický poplatek za workshop je 1200 Kč.

Lektoři workshopu:

 • MUDr. Martina Kővári, MHA, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o., Litoměřice
 • MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D., Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Nedělka s.r.o., rehabilitační a neurologické centrum, Praha
 • MUDr. Karolína Sobotová, Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o., Litoměřice
 • MUDr. Karolína Bílková, Body Solution Clinic, s.r.o., Praha

Úhrada služeb

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednané služby (účastnický poplatek, ubytování, stravování, společenský večer) je nutné uhradit předem zálohovou fakturou, složenkou, bankovním převodem, nebo kartou online. Každý účastník obdrží „Potvrzení služeb“ s dalšími informacemi. Případná platba dokoupených služeb na místě je možná pouze v hotovoti v Kč.

Kontakt: 

Elektronické přihlášky k aktivní i pasivní účasti a na workshop naleznete na stránkách Lázně Luhačovice a.s. - o nás - odborné sjezdy.

Kontaktní adresy:

Informace k ubytování, stravování a platbám:

Karin Gregůrková, prodejní oddělení ředitelství a.s., Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice,  tel.: 577 682 239, e-mail: gregurkova@lazneluhacovice.cz

 

PROGRAM: 

bude průběžně zveřejňován zde na stránkách SRFM, finální program k 10. 3. 2021

Vyzvané přednášky

 • Průsečíky rehabilitačních metod (prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.)
 • Historické souvislosti a vazby rehabilitačních systémů (MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.)
 • Od reflexní lokomoce k dynamickému systému (doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.)
 • Fascie jako jiná perspektiva aneb existuje hranice mezi funkčními a strukturálními poruchami? (Mgr. Zdenek Čech)

Diskuzních panel Rehabilitační kontroverze

 • MUDr. Marina Hoskovcová, Ph.D.
 • Mgr. Ota Gál, Ph.D.
 • prof. PaeDr. Pavel Kolář, CSc.
 • Mgr. Vladan Toufar
 • doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Aktualizováno k 16. 12. 2020

Autor: MUDr. Pavel Maršálek