Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Výběrové řízení: ambasador ISPRM YOUTH FORUM
6. října 2022

Výběrové řízení: ambasador ISPRM YOUTH FORUM

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na country ambasadora při ISPRM Youth Forum.

Zájemci o pozici country ambasadora/ambasadorky při platformě Youth Forum ISPRM zašlou do konce roku 2022 motivační dopis/vizi, Curriculum vitae a seznam publikovaných prací na email: info@srfm.cz,

V předmětu zprávy prosím uveďte AMBASADOR ISPRM, dále je nutné úvést zpětný kontakt včetně telefonního. 

Prioritou budou zahraniční zkušenosti a práce publikované v anglickém jazyce. Na první schůzi výboru roku 2023 bude o návrzích hlasováno.

Bližší informace a podmínky zde: https://isprm.org/discover/the-society/youth-forum-of-isprm/

Hlásit se mohou zájemci ve specializační přípravě v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína a do 5 let od získání specializační kvalifikace (atestace). 

Country ambasador je oficiálním vyslancem SRFM (a tedy České republiky) v ISPRM YOUTH FORUM. 

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Kamal Mezian