7. dubna 2020

Volby výboru SRFM 2020

Volby do nového výboru SRFM proběhnou ve dnech 25. 5. - 21. 6. 2020. Volby budou elektronické a tudíž zatím není důvod k jejich odkladu. Připomínáme, že aktualizace e-mailových adres v členské evidenci ČLS JEP je nutná do 15. 4. 2020!
V článku najdete instrukce od předsedkyně volební komise:

Vážené a milé členky a členové,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení voleb do výboru a revizní komise Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, které proběhnou v termínu od 25. 5. 2020 do 21. 6. 2020. Volby proběhnou kombinovanou formou (elektronickou a korespondenční) ve spolupráci s ČLS JEP. Preferovaná forma je elektronická, proto nyní prvním krokem je

kontrola aktuálnosti Vašich kontaktních e-mailových adres.

Pro účely elektronické volby bude využita e-mailová adresa, kterou máte uvedenou v členské evidenci ČLS JEP. Na tyto adresy byla 9. 3. 2020 rozeslána první zpráva o volbách. Pokud jste ji neobdrželi (a chcete se voleb zúčastnit), zkontrolujte a opravte si nejpozději do 15. 4. 2020 kontaktní údaje v členské evidenci ČLS JEP (viz https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni - formulář "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP"). Každý člen musí pro volby použít pouze jednu vlastní e-mailovou adresu, jako vhodnější je doporučen osobní e-mail.

Upozornění: pro volby je rozhodující e-mailová adresa registrovaná v členské evidenci ČLS JEP, naopak e-mailová adresa uvedená v registraci pro web a server Prolekare.cz není relevantní, databáze ČLS JEP a webu nejsou zatím propojeny, rozhodující je tedy databáze členské evidence ČLS JEP!

Pouze členům SRFM, kteří vůbec nemají aktivní e-mailovou adresu, bude umožněno volit korespondenčně.

Stávající výbor SRFM ČLS JEP, který svým usnesením z 13. 2. 2020 volby do výboru a revizní komise na volební období 2020–2024 vyhlásil, zvolil tyto členy volební komise: MUDr. Natálie Šebková (předseda), MUDr. Milena Kolářová, MUDr. Lucie Pešicová.

Výbor se usnesl, že volby budou jednokolové a kandidátní listinu budou tvořit všichni členové SRFM vyjma těch, kteří nesouhlas s kandidaturou vyjádří e-mailem či standardní poštou k rukám předsedy volební komise. Pokud se tedy rozhodnete, že chcete být z kandidátní listiny vyloučeni, informujte mě, prosím, nejpozději do 15. 4. 2020, kontakt viz níže.

Volební kampaň probíhá od 1. 3. do 24. 5. 2020. Způsob vedení volební kampaně je individuální záležitostí kandidátů. Pro tyto účely nebude poskytnut prostor na webových stránkách společnosti.

Sledujte, prosím, své e-mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

Za volební komisi Vám přeji dobrou volbu.

Natálie Šebková

natalie.sebkova@vfn.cz

KRL 1. LF UK a VFN, Albertov 7, 128 00 Praha 2